Rifler med riktig utforming av børsestokken, godt avtrekk og en lettbetjent mekanisme er nemlig like viktig som på ei hagle. På haglene er det jo for lengst opplest og vedtatt at det er kolben som treffer. 

Men også på rifla er det slik at en godt tilpasset stokk bedre sikrer et godt og repeterbart anlegg, noe som igjen innvirker på presisjonen. Ettersom damer og menn har ulik anatomi, må dette nødvendigvis avspeiles i våpenet. Dette er noe som stadig flere rifleprodusenter heldigvis ser ut til å ta på alvor.