De fleste jegere har vært i situasjoner hvor man har tenkt at nå skulle jeg hatt en rifle, når fuglen sitter på litt hold og du holder i hagla. Eller motsatt. Når tiuren flyr over hodet på deg og du står der med elgrifla. Kombivåpen er mer enn kjekt å ha. De kan utgjøre forskjellen på en jakttur med og uten felling. Men hvilket våpen bør du velge? Vi har testet Blasers kombier og drillinger.

NYE LØSNINGER