1: Blyhagl er igjen tillatt på jakt. Når kan du bruke dette?

a) Når du ikke jakter i våtmarksområder