Regelverket for jakt endres stadig. Ferske jegere er drillet innen nye lover, mens erfarne jegere ofte er mer påståelige. Husk at det er jegerens ansvar å holde seg oppdatert.

1:Dersom du blir fradømt retten til jakt i et avgrenset tidsrom, må du da ta jegerprøven på nytt?