Regelverket for jakt er i endring hele tida. Ferske jegerprøvekandidater er oppdaterte innenfor nytt lovverk før eksamen, men gamle jegere er ofte vel så påståelige om hva som er rett og galt. Husk at det er jegerens eget ansvar å være oppdatert på hva som er tillatt.

1:Er slug tillatt under jakt i Norge?