Regelverket for jakt forandres stadig. Ferske jegere har mer kjennskap til nye lover, mens eldre jegere har mer erfaring – samtidig som de ikke nødvendigvis har fått med seg alle endringer. Husk at det er jegerens ansvar å holde seg oppdatert. 

1: Hvor lenge bør du vente før du starter et ettersøk på skada hjortevilt?

Annonse

a) Til hele jaktlaget er samla.

b) Neste morgen, slik at dere kan utnytte dagslyset.

c) Ca. en time, for å øke sjansen for at viltet har lagt seg i sårleie.

2: Kan du skyte mot svømmende hjortevilt?

a) Ja, hvis det allerede er skadeskutt.

b) Ja, hvis du får klart siktepunkt mot bogen eller hodet.

c) Nei, du må alltid vente til det kommer opp på land.

Jeger-quiz-Rypereis-2

3: Hvor lenge har du lov til å delta på opplæringsjakt etter storvilt?

a) Inntil fylte 18 år. 

b) Fram til du har bestått jegerprøven. 

c) Ut det jaktåret du fyller 21 år.

4: Hva kalles det når fuglehunden får rypa til å fly opp fra bakken?

a) Å ta stand. 

b) Å reise.

c) Å støkke. 

5: Hva er ekvidistanse?

a) Distansen kula bruker på å falle hvis du sikter mot ekvator. 

b) Distansen til nærmeste hus/ hytte. 

c) Den loddrette avstanden mellom høydekotene i et kart.

Fasit:

1c, 2a, 3a, 4b og 5c.