Jegerprøvekurset og bestått eksamen er inngangsbilletten til jegerstanden. For å bestå må du vise at du kan skille ulike arter fra hverandre, og at du forstår lover og forskrifter. 

Kurset er på 30 timer og inneholder ni samlinger eller emner. Du må også ha én dag på skytebanen for å bli kjent med skytevåpen.