Før påske utfordret vi våre lesere til å svare riktig på 25 spørsmål om jakt, artsgjenkjenning, håndtering av felt vilt og andre deler av pensumet til jegerprøven.

Og over 1.000 av dere tok utfordringen på strak arm!