Jegerprover.no, Jegerhåndboka og Jegerappen er bare noen av de mange tjenestene som er lansert for at jegerprøvekandidater skal kunne testet kunnskapene sine om dyrearter, våpensikkerhet og alt det andre som kreves for å bestå jegerprøveeksamen. 

JEGER har testet totalt åtte tjenester som er nettbasert eller i native apper for iOS der du kan teste deg selv.