Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (også kalt Utøvelsesforskriften) har blitt oppdatert.

Her forklarer vi de viktigste endringene angående jegerprøven: