Fordelingen er helt stabil fra år til år, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå: Hvert år tar et sted mellom 10.000 og 14.000 nordmenn og -kvinner jegerprøven – men bare halvparten av disse betaler jegeravgift og kommer seg på jakt samme høst. Dersom de ikke drar på jakt første sesong, viser forskning (NINA-rapport 221) at «dørstokk-mila» bare blir lengre for hvert år som går.

Mange som tar jegerprøven opplever altså at veien videre ETTER jegerprøven er vanskeligere enn jegerprøveeksamenen, særlig hvis du ikke har et nettverk rundt deg av erfarne jegere. Hvor får man tak i jakt? Hva i all verden skal jeg gjøre når rådyret ligger der? Hva slags utstyr trenger jeg?