Under vinterens overvåkning (1/10-31/3) er det registrert fem norske kull og seks grenseflokker, noe som gir åtte kull etter Stortingets regnemåte. Det norske bestandsmålet er på 4-6 årlige ulvekull. I tillegg er det registrert to nye revirmarkerende par. Med unntak av det ene revir-paret, er alle innafor ulvesonen.

Ut fra DNA-prøver mener man det er 103-106 ulver i Norge, noe som er en nedgang på ca. 10 prosent fra 115-116 i fjor vinter. 64-66 av ulvene er kun registrert i Norge, mens 39-40 har hatt tilhold på begge sider av grensa. 94 ulike individ er påvist gjennom DNA-analyser av skit, hår, spytt og urin.