10-åringen Oliver Engli synes det var utrolig spennende at pappa Oscar skjøt en fin matgris. Selvfølgelig hadde den ivrige jegeren med sitt eget luftgevær og var ikke sen med å posere ved siden av pappas jaktbytte. Den må tidlig krøkes som god grisejeger skal bli.

Vi er på Boo Egendom i nærheten av Hjortkvarn (Ørebro), der både Oscar og vi ble belønnet med griseflaks. Ikke engang i Polen er det så mye beitespor etter ville svin å se, ”over alt” er skogbunnen endevendt, irrgrønn mose og frodige bregner er sparka veggimellom slik at kølsvart skaujord ligger åpen og glinsende. Jakttårnet står nyspikret og strategisk til i en sving på skogsbilveien med god sikt til tre sider, og storskogens beskyttende og hemmelighetsfulle ly på skrå til høyre.