De har ikke vært her særlig lenge, et tiår eller så, men 7000 år tilbake i tid var de langt mer tallrike i Sør- Norge. Mine egne erfaringer med jakt på villsvin hadde jeg fra Sverige og Tyskland, så dette skulle virkelig bli reineste julekvelden for meg og flere av deltakerne i jaktlaget. Villsvinjakt i Aremark låter godt i mine ører og nå skulle det jaggu skje! Fredrik Peterson, selveste jaktsjefen, hadde holdt folket godt oppdatert gjennom vinteren både når det gjaldt generell «svine-aktivitet» i skogen og status rund fôringsplassen – Her hadde viltkameraene gått varme! Wow, skal si det var en spent gjeng som møtte opp på gårdstunet til Mosviken gård, denne februarmorgen, det herrens år 2017. Det første villsvinet de så på Mosviken var i 2005, og siden har det virkelig balla på seg. Men ikke uten betydelig egeninnsats. Fôring og rettet avskyting er stikkord i så måte. Fredrik holdt en klar og tydelig innføringstale der sikkerhet og kjøreregler ble nøye gjennomgått, herunder hva som skulle skytes. Reproduksjonsdyr og store stygge «herrer» var på planen. Eventuell skadeskyting og håndteringen av dette ble viet stor oppmerksomhet – her skulle ingen havne i problemer! 

Etter dette oppsamlingsmøtet ble det nytt oppmøte ved bålplassen på Bråtane, en koselig liten rødmalt stue i skogen. Her ble siste rest med kaffe drukket og poster trukket.