Når det blir for mye å bære, dagene er korte og avstandene er for lange, er det nødvendig å legge igjen kjøtt i terrenget. Da gjelder det å beskytte kjøttet best mulig:

Åtseleterne har en fantastisk evne til å finne skutte dyr og kjøtt. Korpen (ravn) er utrolig til å være der når et dyr er skutt. Det har til og med forekommet at korp har gått løs på felte dyr før jegeren har rukket komme fram til dyret!

Annonse

Godt bevart: Her er kjøttgrava åpnet og simla er godt bevart. Legg merke til kjøttlappen av jaktkortet, som hele tida skal være festet til dyret.

Jervens overmann

Jegerne har forskjellige mer eller mindre vellykkede metoder for å holde korpen unna skutte dyr. Men har du jerv i terrenget, er det ei større utfordring å beskytte kjøttet. 

Den tryggeste måten er å mure ned kjøttet, eller legge det i kjøttgrav, som det også kalles:

Det er mest renslig å oppbevare dyret med skinnet. Avkjøling av kjøttet er vanligvis ikke noe problem i høyfjellet. Dersom dyret er flådd og partert, er det viktig å beskytte kjøttet mot lort og urenheter når det steines ned.

Dekkes med stein: Det legges stein omkring og over dyret. Bruk det som er tilgengelig, men husk at jerven er en kraftkar, så bruk gjerne stor stein.

Viktig markering

Når jobben er gjort og kjøttet ligger godt bevart, er det viktig å markere stedet med et kjennetegn slik at det er greit å finne igjen. Dette gjør du raskt med en liten varde.

Husk også å markere nøyaktig på kart eller GPS, eller gjerne begge deler. Det kan være dårlig sikt den dagen kjøttet skal hentes.

Kjøttgrav: Stedet er markert med en liten varde oppe på steinen. Ned til venstre for varden, ligger dyret godt beskyttet av stein.