Når det blir for mye å bære, dagene er korte og avstandene er for lange, er det nødvendig å legge igjen kjøtt i terrenget. Da gjelder det å beskytte kjøttet best mulig:

Åtseleterne har en fantastisk evne til å finne skutte dyr og kjøtt. Korpen (ravn) er utrolig til å være der når et dyr er skutt. Det har til og med forekommet at korp har gått løs på felte dyr før jegeren har rukket komme fram til dyret!