Mannen fra Tokke i Telemark skal ha tjent opp mot 100.000 kroner på å leie ut jaktterreng- og rettigheter på åremål til flere jegere. 

Problemet er bare at han selv ikke disponerer terrenget. Det er hans far som eier jaktrettighetene her, og som leier ut dette til andre jegere.