75 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 150 dager, ble straffen for 32-åringen, som også dømt til å betale 80150 kroner i erstatninger fordelt på 11 personer.

Den 32-årige mannen fra Dalen i Telemark er dømt for til sammen 15 bedragerier mot minst 18 personer, der den totale summen er på 135 850 kroner. Blant bedrageriene dreier det seg om blant annet jaktkort til villreinjakt, leie av jaktterreng på småvilt, samt overnatting på hytter i forbindelse med jakta.