Høstens regler for CWD-prøver, flyfrakt og overgangsavtaler

Hvis du skal på reinsjakt på Hardangervidda høsten 2022, er det nye jakttider og særskilte regler. Her er oversikt vedrørende overgangsavtaler, skrantesyke, kjeveprøver, sjøfly- og helikopterfrakt.

Sist oppdatert: 27. juni 2022 kl 15.03
Reinsflokk som løper i fjellside
For reinsjakt på Hardangervidda i 2022 er det en rekke regler du bør være oppmerksom på, hvis du skal ha overgangsavtale eller skal frakte slakt med helikopter eller sjøfly. (Ill.foto).
Lesetid: 6 minutter

Det er nå bestemt at det blir jaktstart allerede 15. august for reinsjegerne på Hardangervidda både i 2022 og 2023. Dette er avgjort etter en rask høringsprosess som Miljødirektoratet starta tidlig i mai for å få lengre reinsjakt i CWD-kampen.

Det blir også utvida elg- og hjortejakt i 22 kommuner rundt Nordfjella og Hardangervidda villreinområde, med jakttid fra 15. august til 31. januar til og med jaktåret 2024/2025. Dette berører kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Ullensvang, Voss, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Rollag, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vinje, Tinn, Bykle og Suldal.

Utvidelsene er fastsatt etter offentlige høringer. Høringsinnspillene viser at det er delte meninger, spesielt for utvida jakttid på elg og hjort, ifølge Miljødirektoratet.no. Sjekk derfor med jaktrettshaver hva som er jakttida der du jakter.

Kontrollkort og kvote

Villreinforvaltninga ønsker å legge til rette for ei god jakt på Hardangervidda i 2022. Målet er å bekjempe, og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke. Jakta er et viktig bidrag for å redusere antall dyr som kan bli smittet. Hjortevilt.no har laget en fin oversikt med informasjon som berører deg under villreinjakta:

Det er et mål å felle så mange voksne bukker som mulig. Det er to typer kontrollkort, ett for «voksen bukk 2,5 år og eldre», og ett for «valgfritt dyr». Korttypen «voksen bukk» omgjøres til «valgfritt dyr» fra og med 12. september.

På alle kontrollkort er det i tillegg mulig å felle én ekstra kalv. Jegere på Hardangervidda kan altså felle to villrein på hvert kontrollkort. Kvoten er fordelt på 7000 kontrollkort i 2022.

Kontrollkortnummeret kan kun registreres på ett dyr i Hjorteviltregisteret/Sett og skutt. Feller du to dyr på samme kontrollkort, kan du registrere kontrollkortnummeret på det andre felte dyret i merknadsfeltet.

Skrantesjukeprøver

Jegerne skal ta hjerne- og lymfeprøver fra alle felte villrein som er ett år og eldre. Prøvene merkes med merkelappnummer og sendes til Veterinærinstituttet.

Etter noen få dager, kan du selv søke opp prøvesvaret i Hjorteviltregisteret.no ved hjelp av merkelappnummeret.

På Hjorteviltportalens informasjonsside Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke finner du instruksjonsvideoer og annen informasjon om skrantesjuke, og det er også laga en egen veiledningsbrosjyre om skrantesyke til jegerne som du kan laste ned i PDF-format.

Huskeliste for jeger

Her er ei kort oppsummering av ting som det er viktig at du følger opp:

  • Registrer alle felte dyr, også kalv, i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt. Appen er tilgjengelig både for Iphone i App Store og Android i Google Play. Trenger du hjelp til registering, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

  • Ta skrantesjukeprøver av alle dyr eldre enn kalv, fest utfylt klistrelapp på prøveglasset.

  • Vei dyr uten innvoller, skinn, hode og klauver, og registrer vekta i Hjorteviltregisteret/ Sett og skutt. Vei kalver med koffertvekt.

  • Lever underkjeve fra felte dyr eldre enn ett år i innsamlingskassene. Ikke pakk kjeven i plast. Rengjør kjeven og fest utfylt merkelapp til kjeven før den leveres.

  • Innsamlingskasser finner du ved bommen på Solheimstulen, Kalhovd turisthytte, Skinnarbu flybrygge, Varland parkeringsplass, Songa helikopterplass, Haukelisæter helikopterplass, Kinsarvik Airliftbase, Tinnhølen fjellstyrehytte og SNO-garasjen i Rauland. Send epost til hjortevilt@nina.no for å få tilsendt frankert konvolutt hvis du har lang vei til kassene.

Tilskudd til utfrakt av slakt

Jegere kan frakte ut felt hjortevilt fra Hardangervidda villreinområde. Det er mulig å søke om tilskudd til utfrakt av slakt med helikopter eller sjøfly. Ordninga gjelder 15. august til 23. desember, men omfatter ikke inntransport av jeger, eller uttransport av jegere uten at jegers felte dyr er med.

Jeger må selv sørge for nødvendige tillatelser fra kommunen til landing. Skal det hentes ut dyr innenfor Hardangervidda nasjonalpark, krever dette i tillegg tillatelse fra relevant tilsynsutvalg, enten Tilsynsutvalget i Vestland (v/ Ullensvang kommune), Tilsynsutvalget i Telemark (søknad per e-post til Tinn kommune) og Tilsynsutvalget i Viken (v/ Nore og Uvdal kommune). Kortselger kan ofte også opplyse dersom det foreligger tillatelse til utfrakt der du jakter.

Jegere vil få refundert 80 prosent av kostnaden til utflyging av slakt, oppad til maksimalt 5000 kr per tur. Du finner mer informasjon omkring reglene for utfrakt og tilskudd hos Hjortevilt.no.

AKTUELT MED SJØFLY ELLER HELIKOPTER? Slik fungerer helikopterfrakt av felte dyr.

Tilgang til GPS-posisjoner fra merka villrein

Informasjon om hvor villrein med GPS-sendere oppholder seg vil bli tilgjengeliggjort med 24 timers forsinkelse. Hjortevilt.no har laga en guideartikkel omkring GPS-posisjoner for villrein og bruken av Dyreposisjoner.no.

Merk at det ikke er ønskelig å felle dyr som er GPS-merka. Skulle det likevel skje, ta kontakt med oppsynet for å avtale innlevering av GPS-senderen og andre prøver som skal tas fra merka dyr. Ikke del halsbåndet i to.

Overføring av kort mellom vald

Overføring av kontrollkort mellom vald kan avtales muntlig eller skriftlig gjennom en overgangsavtale for reinsjakt. Jegerne på Hardangervidda kan selv inngå muntlig fellesjaktavtale med annet vald.

Jegeren må ha tillatelse fra jaktrettshaver i sitt eget vald til å inngå en slik avtale, i tillegg til tillatelse fra mottakende vald. Målet er å få til effektiv felling og god flyt av fellingstillatelser mellom vald, slik at reinsjakta på Hardangervidda blir mest mulig effektiv.

Tiltak mot smitte av skrantesyke

For å hindre at klassisk skrantesyke sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder på Hardangervidda:

  • Noter posisjonen på fellingsstedet slik at vi kan spore slakterester dersom det viser seg at dyret har skrantesyke.

  • Grav eller stein ned slakterestene.

  • Rengjør utstyr og redskaper som er brukt i jakta. Desinfiser utstyr som har vært i kontakt med slakt o.l.

  • Ha kontroll på alle kjøttdeler av slaktet inntil du har fått negativt prøvesvar for skrantesyke.

I 2021 ble 21 661 hjortedyr testet for skrantesyke. Myndighetenes mål om testing av omkring 22 000 hjortedyr ble dermed i praksis nådd, melder Hjortevilt.no.

Si fra om du ser syke dyr

Jegere som ser syk eller skada villrein, skal så snart som mulig melde ifra til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde villrein. Noter koordinater, og ta gjerne bilde.

Er dyret tydelig sykt eller skadd, må du vurdere om dyret skal avlives for å hindre unødvendig lidelse. Feller du et slikt dyr, ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkes for skrantesye. Frakt ikke ut andre deler av dyret uten tillatelse.

Det vil holdes et digitalt informasjonsmøte om jakta og arbeidet med skrantesyke på Hardangervidda når jakta nærmer seg. Følg med på denne artikkelen hos hjortevilt.no for oppdatert informasjon.

Publisert 27. juni 2022 kl 13.51
Sist oppdatert 27. juni 2022 kl 15.03
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen