Alle jegere som har fått tildelt kort på villreinjakt på Hardangervidda, har mulighet til å bestille lufttransport til og fra noen utvalgte plasser på vidda. Andre plasser må jegerne søke om landingsløyve.

Les også Mattilsynets sjekkliste for god håndtering av slakt i CWD-sonen.