Tildeling av jaktkort og typer jaktkort varierer litt fra område til område. Men de fleste villreinområder har nå fire typer jaktkort, ”Fritt dyr” (eller storbukk), ”Småbukk” (litt forskjellige variasjoner), ”Simle/ungdyr” og ”Kalv”.

For jegeren er det viktig at han vet nøyaktig hvilket dyr som kan felles på hans jaktkort. Og det er viktig at han vet hva han skal kikke etter for å være sikker på at det er riktig dyr i forhold til jaktkortet. For den uerfarne er alle grådyr like, for den erfarne finnes det ikke to like villrein!