Miljødirektoratet foreslår jaktstart 10. august i 2021 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7, noe som krever endring i forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider for jaktsesongene til og med 31. mars 2022..

Høringsnotat og høringsbrev finner du på Miljødirektoratets nettsider, der du også finner kvotevedtaket fra Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og kvoteforslaget fra Hardangervidda villreinutval, som begge omtaler utvidet jakttid.

Annonse

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via den siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.