Det er siste uka av villreinjakta i Snøhetta. Jeg har avtalt med oppsynsleder Bjørn Sæther om å bli med en dag mot slutten av jaktperioden. Mandag, tirsdag og onsdag er det åpne grenser, det vil si at jegere fra alle jaktfelt i Snøhetta-Øst kan jakte hele villreinområdet, med unntak av et område lengst sør-øst. Og det er det en god grunn for: På sør og sørøstlig vind har villreinen lett for å trekke hit, og kan bli stående her i store flokker. 

Terrenget her er lett tilgjengelig fra bilveier og her kan det samles mange jegere. Da blir det fort dårlige forhold både for dyr og jegere, og dårlig jakt. Derfor er det bare jegere med jaktkort utskrevet på disse jaktfeltene (Dovre og Lesja) som kan jakte her. Men ellers er hele villreinområdet tilgjengelig for jegere som ennå ikke har skutt sine dyr.