Sako Finnlights tyngre vekt, den gode stokken og den myke kolbekappen gjør imidlertid at rekylen blir tatt fint. Alt i alt er dette en kjemperifle!

Skjeftefasongen er ikke så ulik Tikka T3X Superlite, med slankt framskjefte, rett fasong og relativt slakt pistolgrep. Her er det i tillegg en liten kolbeforhøyer, men innsiden av pistolgrepet kan ikke byttes.