Dersom du skjøt opp i fjor, betalte jegeravgifta og leverte fangstrapport til Statistisk sentralbyrå/ Miljødirektoratet, slipper du i år ta storviltprøven på grunn av corona-situasjonen. JEGER anbefaler likevel at alle jegere kommer seg på skytebanen og/ eller får trent i forkant av høstjakta: En skyggeside av for mye corona-walkover kan bli flere skadeskytinger, fastslår JEGERs leder.

For meg handler skytetrening om å forbedre mine prestasjoner, særlig på jakt. Så lenge jeg prøver noe som er litt annerledes hver gang, utvider jeg ferdighetene som skytter.