Ofte blir det oppfattet som lite karslig å bruke skytestøtte. Men faktum er at alle skyter bedre med dette – og på jakt er det først og fremst gode skudd vi etterstreber. Føler du deg usikker når avstanden bikker over 100 m i vanlige jegerstillinger? Med en skytestøtte og mye trening med denne, er det mulig for de fleste å skyte godt. 

Skytterlinken AS er blant dem som har skytestøtter og utstyr som kan hjelpe deg. Vi har testet en Ulfhednar UUHD40 og Bog Deathgrip – og la det bare være sagt: