Det var i år 3601 søknader, 76 flere enn 2020, melder Fjellstyrene.no. 292 tilbud ble tildelt, så det er knapt 9 prosent sjanse for å vinne i dette "lotteriet".

Er det første gang på villreinjakt for deg? I denne guiden kan du lese hvordan du skiller reinsbukk fra simle i de ulike årsklassene.

Annonse

Sekretariatet for fjellstyrene i Oppland står for den praktiske gjennomføringa av søknadsmottak og trekning. Trekningen foretas elektronisk på Inatur.no, og her kan du lese mer om hvordan trekningen gjennomføres.

Rest-trekning 20. mai

Alle som har søkt, skal ha fått tilsendt en e-post etter trekningen, men husk å sjekke søppelposten hvis du ikke har mottatt noe. De som har fått tildelt jakt, får også en betalingslink der betalingsfristen er oppgitt. Merk at dersom du ikke betaler innen fristen, går jaktkortet automatisk til andre på ventelisten.

LES OGSÅ: Test av lette fjellrifler

Ny tildeling av kort (restkortene etter de som ikke har betalt eller takker nei) gjøres 20. mai.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages til Miljødirektoratet.

Her finner du trekningslista for villreinjakt hos fjellstyrene i Oppland 2021.

LES OGSÅ: Jegerveteran på rekruttjakt