Nobel FOB Viper leirdueammunisjon ligger prismessig i det nedre sjiktet blant haglpatronene i JEGERs test av treningsammunisjon til hagle.

Hensikten med testen er å se om hagla påvirker haglsvermen såpass mye at konkurranseskyttere og ivrige haglejegere bør gjøre samme testskyting med leirduepatronene som med jaktammunisjonen.