Nobel FOB Viper leirdueammunisjon ligger prismessig i det nedre sjiktet blant treningsammunisjon til hagle vi så langt har testet.

Hensikten med testingen av treningsammunisjon er å se om hagla påvirker haglsvermen såpass mye at konkurranseskyttere og ivrige haglejegere bør gjøre samme testskyting med leirduepatronene som med jaktammunisjonen.