Ta leirdueskytingen til et nytt nivå

Leirdueskyting er en super måte å forbedre skyteferdighetene på. Men hvilken leirdue ammunisjon er best? Og fungerer det egentlig med en leirduekaster? Vi tester leirduepatroner og sammenligner skuddbildene fra to ulike hagler for å se om ammunisjonen har noe å si for hvor mange leirduer man skyter.

jeger skyter leirdue med en hånd
ALT OM LEIRDUESKYTING: JEGER tester leirdueammunisjon og skytetilbehør

Leirdueskyting er den beste måten du lærer ditt eget våpen å kjenne. Leirdueskyting går ut på å treffe små lettknuselige runde skåler i signalfarger, som kastes opp i luften i ulike vinkler- gjerne fra en maskin, men også fra hånd med egnet redskap. På den måten skal det etterligne fugl som letter, og som kan gi deg gode forutsetninger for å treffe når rypekullet tar til vingene når høsten kommer.

Leirdueskyting er også en egen sport man kan konkurrere i, og det finnes ulike kategorier her. Ta kontakt med ditt lokale NJFF-lag om dette kan være interessant for deg. De har ofte skytebanedager en til to dager i uken, hvor man da både kan trene som jeger eller som øving til konkurranser.

JEGER tester om valg av leirdue ammunisjon avgjør hvor mange duer du «dreper»: Jegere flest vet at det ikke er likegyldig hvilke haglepatroner man putter i hagla på jakt. En patron kan gi vidt forskjellig skuddbilder i to hagler – selv med samme choke. Vi har derfor sammenlignet skuddbildene til seks leirduepatroner skutt med to ulike hagler for å finne ut om valg av ammunisjon har noe å si på resultatet av leirdueskytingen.

Gamebore Super Steel 24g patroner og eske
TEST AV LEIRDUEPATRONER: Vi testet leirduepatronene Gamebore Super Steel

Er det så slik at noen av leirduepatronene i vår test ikke er gode nok? Bør man testskyte hagla med leirdue ammunisjon før man går i gang med leirdueskyting, på samme vis som du gjør med hagleammunisjon?

Til det første spørsmålet er svaret nei, med et lite forbehold: All leirdueammo i denne testen duger til leirdueskyting. Men et par av dem vil nok kunne resultere i en bom eller tre mer i løpet av en serie med ei av haglene. 

På det andre spørsmålet må du finne svaret selv. Ligger du og vaker oppunder 25 treff på hver eneste serie og konkurrerer litt i klubben, så ja: Da bør du kanskje testskyte leirdueammunisjonen. Hvis ikke, er det nok i bunn og grunn viktigere å trene med hagla fremfor å bekymre seg om hva slags patron du bruker under leirdueskytingen.

Test av leirdueammunisjon

Svært mange jegere, hvis ikke de fleste, bruker kvart choke eller improved cylinder når de skyter leirdue. Derfor ble testen gjennomført med denne trangboringen.

Leirdue ammunisjon kan som nevnt oppføre seg ulikt i ulike løp, så derfor brukte vi to forskjellige hagler til leirdueskyting: En Khan K500 og en Browning Maxus II. Sistnevnte har backbore løp, som vi mistenkte kunne gi et annet treffbilde enn Khan’en – og dette viste seg å stemme når vi sammenlignet. 

Dagen det ble skutt, var det 2–3 minusgrader. Leirduepatronene ble derfor holdt varme i bilen og haglene ble lagt i varm bil mellom hver skyting. Det var for å imitere forholdene leirdueskyting oftes foregår på, med temperaturene på en grei sommerdag.

Det ble skutt tre skudd på gråpapir på 20 meters avstand med ¼ trangboring/ improved cylinder, før vi så på gjennomsnittet av skuddene.

Forbedret leirdueskyting

Da vi begynte leirdueskytingen oppdaget vi fort at det var forskjell på haglene. Khan K500 ga trangere skuddbilder enn Browning Maxus. På den leirduepatronen der det var størst forskjell, var svermen hos Maxus faktisk dobbelt så vid! 

Det var først og fremst størrelsen på svermen som skilte de to haglene med hensyn til skuddbilde. Jevnhet på svermen og klumping var ganske lik mellom de to haglene uansett patron. Eneste unntak var Gamebore Super Steel.

Hvilken ammunisjon man bør velge til leirdueskyting, vil bli litt forskjellig ut fra hvilken hagle man har og hvor raskt man skyter. Det vil nemlig påvirke hvor mye svermen rekker å spre seg før den tar igjen leirdua:

Er du en «treig» skytter og bruker hagle med backbore løp, bør ikke Bioammo Rex Steel være førstevalget til leirdueskyting. Men hvis du bruker ei hagle uten denne løpstypen, er det ingen av patronene som markerer seg med spesielt stor sverm. 

Mest for pengene og bedre leirdueskyting

I og med at det er slike forskjeller mellom haglene, er det noe vanskelig å kåre hvilken ammunnisjon som egner seg best til leirdueskyting. Imidlertid er B&P F2 Legend og Norma Steel Max de to patronene som vi hadde valgt hvis vi skulle kåre en vinner eller to. 

Den første blir best i test på grunn av prestasjonen for dem som skyter en del konkurranser. Den siste stemples som «mest for pengene» på grunn av at det er rimelig leirdue ammunisjon, men fin-fin til trening.

Uansett bekrefter testen en gammel sannhet: Den bak børsekolben er viktigere enn det som kommer ut av den. Dette gjelder ikke bare på jakt, men også under leirdueskyting.

Kreftfremkallende leirduer

Når leirduer brukes under treningsskyting med hagle, spres disse over et stort område på skytebanen.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har foreslått å begrense bruken av 18 kjemikalske stoffer av typen PAH. Bakgrunnen for ønsket om tilnærmet totalforbud, er at stoffene er kreftfremkallende. Såkalte indikator-PAHer finnes for eksempel i steinkulltjære, som ifølge Miljødirektoratet brukes i leirduer.

Forkortelsen PAH står for polysykliske aromatiske hydrokarboner, og omfatter flere hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper. PAH bundet til svevestøv har det største kreftfremkallende potensialet, og studier har vist at langvarig eksponering for luftforurensning øker risikoen for lungekreft, ifølge Folkehelseinstituttet. 

PAHer står på den norske prioritetslista, som brukes som et verktøy av Miljødirektoratet og myndighetene. Stoff som står på lista, skal begrenses eller fases ut i Norge. Direktoratet vurderer stoff og foreslår tillegg til prioriteringslista til Klima- og miljødepartementet, som så legger frem forslag om å utvide lista gjennom en proposisjon til Stortinget.

Moderne leirduer

Jaktkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen, forteller til JEGER at leirduene som har vært brukt de siste 20-30 årene, har lave verdier PAH.

Han forklarer at man siden 1960-tallet har brukt bitumen som bindemiddel i duene istedenfor steinkulltjære. De senere år har mange produsenter gått over til å bruke harpiks istedenfor bitumen. 

– NJFF har i flere tiår vært opptatt av å bruke det som til enhver tid har vært å regne som «miljøduer». Nå er stort sett alt av leirduer som kommer på markedet så godt som PAH-frie uansett. En restriksjon eller et forbud vil neppe være et problem i Norge, sier Nilsen.

Han mener de fleste leverandører allerede i dag har produkter som langt på vei oppfyller kravene som er foreslått. 

I korte trekk betyr forslaget av det kun er lov med 1 prosent PAH i leirduer som skal importeres og selges i Norge når regelverket trer i kraft. I 2022 skal andelen tillatt PAH senkes til 0.0005 prosent. 

Dette er samme grenseverdi som brukes på leirduer for sportsskyting i blant annet OL og VM.

PV-duer var i sin tid først på markedet som giftfrie leirduer basert på daværende regelverk. NJFF bekrefter at PV-duene er et eksempel på moderne leirduer laget med harpisk, som trolig vil være innenfor det nye regelverket, om det blir vedtatt slik det er foreslått.

Test av Gamebore Super Steel 24 g leirduepatron

Gamebore Super Steel 24g leirduepatron er en av de to dyreste haglpatronene i vår test av ammunisjon til trening.

Gamebore Super Steel 24g patroner og eske
LEIRDUEPATRONER: Gamebore Super Steel 24g
Gamebore Super Steel

Ladning: #7/ 24 g

Importør: Gamebore Super Steel 24 gram hos Schou AS

Pris: 5,00 kr

Gamebore Super Steel 24g leirduepatron er her testet i US7 med en ladning på 24 gram.

Hvis du driver aktivt med konkurranseskyting eller går hardt inn for å bedre hagleskytingen din, kan det være interessant å se om valget av leirduepatroner har noe å si for hvor mange leirduer du henter ned.

Gamebore Super Steel 24g ble svært godt likt av vår tyrkiske hagle. Her fikk vi en jevn og fin sverm, om enn en tanke trangere enn med noen av de andre patronene.

LEIRDUEAMMO: Test av Nobel FOB Viper leirduepatroner

Browning Maxus var litt mer betenkt med Gamebore Super Steel 24g: Som vanlig var svermen videre enn hos Khan K500, men også noe mer ujevn. Det var likevel ikke på et nivå der det er noe å klage over.

Prismessig plasserer Gamebore Super Steel seg øverst sammen med Bioammo Rex Steel, som er en miljøpatron.

Haglsverm fra Gamebore Super Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus Khan K500.
Haglsverm fra Gamebore Super Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Haglsverm fra Gamebore Super Steel leirduepatron skutt med Khan K500.
Haglsverm fra Gamebore Super Steel leirduepatron skutt med Khan K500.

Test av Nobel FOB Viper leirduepatroner

Nobel FOB Viper leirduepatroner leveres som haglammunisjon både i US6 og US7, og er her testet i US7.

Nobel FOB Viper leirdueammunisjon patroner og eske
TEST: Nobel FOB Viper
Nobel FOB Viper

Ladning: #7/ 24 g (finnes også i #6)

Importør: Nobel FOB Viper hos Schou AS

Pris: 3,96 kr

Nobel FOB Viper leirdueammunisjon ligger prismessig i det nedre sjiktet blant treningsammunisjon til hagle vi så langt har testet.

Hensikten med testingen av treningsammunisjon er å se om hagla påvirker haglsvermen såpass mye at konkurranseskyttere og ivrige haglejegere bør gjøre samme testskyting med leirduepatronene som med hagleammunisjon.

LEIRDUEAMMO: Test av Norma Steel Max leirduepatroner

Etter at det smalt fra Browning’en, var det en god del randhagl og en litt ujevn sverm som fant veien gjennom gråpapiret. Litt tendens til hull, men ikke mer enn at det godkjennes.

Khan K500 ga et penere skuddbilde med Nobel FOB Viper med en ganske jevn sverm med lite klumping. Det var også noen randhagl, men godtagbart. Noe hull, uten at det ble helt krise.

Vi har også testet Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron.

Haglsverm fra Nobel FOB Viper leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Haglsverm fra Nobel FOB Viper leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Haglsverm fra Nobel FOB Viper leirduepatron skutt med Khan K500.
Haglsverm fra Nobel FOB Viper leirduepatron skutt med Khan K500.

Test av Norma Steel Max leirduepatroner

Norma Steel Max haglammunisjon er leirduepatroner som kommer både i US7 og US9.

en eske og to Norma Steel Max leirduepatroner
TEST: Norma Steel Max
Norma Steel Max

Ladning: #7/ 24 g (finnes også i #9)

Importør: Norma AS

Pris: 3,56 kr

Norma Steel Max haglammunisjon er blant de rimeligere leirduepatronene i JEGERs test av treningsammunisjon til leirdueskyting med hagle.

Vi har testet haglpatroner med tanke på klumping og randhagl i svermen. Er forskjellene så store at du bør testskyte treningsammo på samme vis som jaktammunisjon?

Norma Steel Max er en god treningspatron som gir en jevn og pen sverm i Browning Maxus.

Enkelte hagl er litt på ville veier i bunnen, men det er lite klumping.

LEIRDUEAMMO: Test av Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron

Nok en gang varter Khan K500 opp med trangere sverm, som grovt sett måler to tredjedeler av bredden til Maxus. Norma Steel Max har grei sverm, men litt glissen i toppen og har noe randhagl.

Vil du teste en premiumpatron for å se om den går bedre i din hagle, kan du ta en kikk på Gamebore Super steel leirduepatron.

Skuddbilde fra Norma Steel Max leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Skuddbilde fra Norma Steel Max leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Skuddbilde fra Norma Steel Max leirduepatron skutt med Khan K500.
Skuddbilde fra Norma Steel Max leirduepatron skutt med Khan K500.

Test av Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron

Baschieri & Pellagri Easyshot Steel er den billigste leirduepatronen som vi fikk inn til testen av treningsammunisjon. Vi tester B&P Easyshot i to forskjellige hagler.

Baschieri & Pellagri Easy Shot Steel ammunisjon med B&P easy shot eske og patroner
TEST: Baschieri & Pellagri Easy Shot Steel
Baschieri & Pellagri Easyshot Steel

Ladning: #6/ 28 g

Importør: B&P Easyshot Steel fra Magne Landrø AS

Pris: 2,73 kr

Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron er testet i US6 med 28 grams ladning, sammen med fem andre haglepatroner til leirduebanen.

Hensikten med vår test av haglepatroner er å sjekke om det er stor nok forskjell i skuddbildet til de ulike leirduepatronene, slik at det kan påvirke treffraten.

Innstegsmodellen til sportsserien fra B&P Easyshot er den patronen der svermen skiller seg mest mellom de to haglenes skuddbilde.

LEIRDUEAMMO: Test av Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron

Med Browning Maxus var svermen over dobbelt så stor som den fra Khan K500. Maxus’en ga likevel en jevn og pent fordelt sverm med B&P Easyshot.

K500 skjøt den trangeste svermen med B&P Easyshot. Imidlertid var svermen veldig fin og jevn.

Vi har også testet Baschieri & Pellagri MB Gigante.

Haglsverm fra Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus
Haglsverm fra Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Skyteskive som viser Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron skutt med Khan K500.
Haglsverm fra Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron skutt med Khan K500.

Test av Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron

Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron er en premiumpatron med nedbrytbar forladning.

Baschieri & Pellagri F2 Legend leirdueammunisjon patron og eske
TEST: Baschieri & Pellagri F2 Legend
Baschieri & Pellagri F2 Legend

Ladning: #7/ 24 g

Importør: B&P F2 Legend fra Magne Landrø AS

Pris: 4,49 kr

Baschieri & Pellagri F2 Legend er konkurransemodellen fra B&P, og plasserer seg prismessig i det øvre sjiktet.

På samme måte som jaktammunisjonen kan gi en ujevn haglesverm, prøver vi å avdekke om valg av leirdueammunisjon også kan avgjøre om du ender med 20 eller 25 treff på en hagleserie.

Browning Maxus ga Baschieri & Pellagri F2 Legend en jevn sverm med lite klumping. Som for flere av de andre patronene, har svermen større diameter enn den fra Khan-hagla.

LES OGSÅ: Test av Bioammo Rex Steel leirduepatroner

Khan K500 skjøt en noe smal og høy sverm med lite randhagl med Baschieri & Pellagri F2 Legend, men den er jevn og fin.

Vil du sjekke en rimeligere patron enn F2 Legend, kan du ta en kikk på Baschieri & Pellagri Easyshot Steel leirduepatron.

Haglsverm fra Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron skutt med Browning Maxus
Haglsverm fra Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron skutt med Browning Maxus
Haglsverm fra Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron skutt med Khan K500.
Haglsverm fra Baschieri & Pellagri F2 Legend leirduepatron skutt med Khan K500.

Test av Bioammo Rex Steel leirduepatroner

Bioammo Rex Steel leirduepatron selges her til lands i US7 og 24 grams ladning.

Bioammo Rex Steel haglepatron og eske
TEST: Bioammo Rex Steel
Bioammo Rex Steel

Ladning: #7/ 24 g

Importør: Bioammo Rex Steel fra Magne Landrø AS

Pris: 5,00 kr

Alle seriøse haglejegere vet at de bør testskyte jaktammunisjonen for å avdekke hvordan den går i hagla. Men hva med treningspatronene?

Bioammo har satset stort på miljøammunisjon, og Rex Steel er da også en biologisk nedbrytbar patron.

LES OGSÅ: Test av hagleradar Garmin Xero S1

Bioammo Rex Steel ga den desidert største svermen i Browning Maxus. Når det er sagt, så var den jevn med fin spredning, om enn med litt tendens til hull nede, men likevel innafor.

Khan K500 skjøt en veldig mye mindre sverm, med en del randhagl i bunnen.

Vi har også testet Gamebore Super Steel 24 g leirduepatron

Haglsverm fra Bioammo Rex Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Haglsverm fra Bioammo Rex Steel leirduepatron skutt med Browning Maxus.
Haglsverm fra Bioammo Rex Steel leirduepatron skutt med Khan K500.
Haglsverm fra Bioammo Rex Steel leirduepatron skutt med Khan K500.
Allerede abonnent? Logg inn her

Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

Bladet JEGER er Norges største jaktblad og kommer ut 11 ganger per år. På jeger.no finner du tusenvis av jaktreportasjer, våpen- og andre utstyrstester, tips til hundehold og jaktnyheter.


Alle abonnement gir full tilgang til hele vårt digitale univers. Det inkluderer Jeger,

Terrengsykkel, Fri Flyt, Klatring, Landevei og UTE sine nettsider, app og e-magasin.

1 måned digitalt
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
3 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
3 papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
12 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
11 papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
Betal smartere med Klarna.

Abonnementene fornyes automatisk og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper.

Abonnementet inkluderer også 500 øvingsoppgaver og tentamen til Jegerprøven. Med Jeger holder du deg oppdatert.

Les mer om våre abonnement

Har du spørsmål?

Vi svarer raskt på mail.