Hvordan bør vi oppføre og forholde oss rundt jakta? Vi skriver om etikken rundt jakta vi driver med, og om hvordan vi forvalter arven fra tidligere jegere.

Når viltloven fastslår at dyr ikke skal utsettes for risiko for unødig lidelse, må jegeren avveie jaktsituasjoner og egne ferdigheter, slik som i en dom der en reinsjeger ble frikjent for hodeskudd. I JEGER kan du lese jegerens opplevelse av jaktsituasjonen. Vår jegerjuss-ekspert drøftet dommen, og det ble leserdebatt med innlegg fra jegerens forsvarer og tilsvar.

Jaktetikk er også hvordan teknisk utvikling endrer styrkeforholdet mellom jegere og vilt. Tilhengere av termisk utstyr har støtte i Våpenrådet og Jegernes Interesseorganisasjon, mens NJFF er mer tilbakeholdne til termisk utstyr.