Vi skriver nyhetsartikler om foreslåtte eller vedtatte endringer som berører jegere. For eksempel følger JEGER tett det som skjer rundt jakttidshøringen 2022-2028.  

Ny våpenlov fra 1. juni 2021 forbyr noen halvautomatiske rifler som Ruger mini 14 på jakt, der Justisdepartementet nå jobber med en kompensasjon for våpeneier.

Les deg opp på lover og regler som berører din jakthverdag, samt viktige diskusjoner omkring etikken rundt jakta. Og dersom det er lenge siden du tok Jegerprøven, er det lurt for våre abonnenter å teste kunnskapen gratis om jakt i JEGERs quiz.