Jakt og samfunn omhandler viltforvaltning, våpenlov, jegerjuss og jakttidshøring

JEGER har et våkent øye på jaktas rolle i samfunnet. Her finner du nyheter og bakgrunnsstoff om jaktetikk, viltforvaltning, våpenlov og jegerjuss.

Vi skriver nyhetsartikler om foreslåtte eller vedtatte endringer som berører jegere. For eksempel følger JEGER tett det som skjer rundt jakttidshøringen 2022-2028.  

Ny våpenlov fra 1. juni 2021 forbyr noen halvautomatiske rifler som Ruger mini 14 på jakt, der Justisdepartementet nå jobber med en kompensasjon for våpeneier.

Les deg opp på lover og regler som berører din jakthverdag, samt viktige diskusjoner omkring etikken rundt jakta. Og dersom det er lenge siden du tok Jegerprøven, er det lurt for våre abonnenter å teste kunnskapen gratis om jakt i JEGERs quiz.

annonse
annonse
Jeger går med børse nær jaktgrense i fjellet
Jakt, juss og naboeiendommer

Naborett i utmarka

FALLSTOKK: Denne typen felle har fra gammelt av vært brukt til mange typer vilt. Prinsippet er at en stokk faller med stor tyngde ned på en annen stokk. Her har en mår gått i fella.  Foto: Nils Olav Talgøy
Lover og regler

Fangst som jaktmetode

Foto: Markus D. Holmer
Seljakt i Lofoten

De nye fangstkvinnene

Jegere rundt bålet
Når jakta må prioriteres

Samlivsguide for veidefolk

Mange om maten: Her er det mange dyr omkring siloballen, stort sett fredelig, men med streng rangordning.
Vinterfôring av hjort

Vilt utenfor kjøkkenvinduet

KAFFEBÅL: Kaffebål er en stadig viktigere deler av den sosiale elgjakta. Bjarne Skrede, jaktleder Nils Arne Flaten, Mattias Flaten og Marvin Flaten utgjør kjernen av Flatens jaktlag.
Jakt, tradisjon og opplevelser

Fra kjøtt til opplevelse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen