Så hagleskuddet sitter

På jakt etter perfekte haglepatroner? JEGER tester treffbilde og inntrengning på ammunisjon til hagle i alle størrelser. Vi gjennomgår hastighet, avstand, valg av choker og regler for blyhagl. Finn rett ammunisjon og patroner til din hagle og jaktform, så hagleskuddet sitter.

fire åpne haglepatroner til test
HAGLEPATRONER: Vi gjennomgår hastighet, avstand, valg av choker og regler for blyhagl.

Haglepatroner som ikke passer sammen med hagla i det hele tatt, kan gi så store hull i svermen at det også av den grunn blir bom eller i hvert fall ikke dødelig skudd. Det er viktig at man har hagleammunisjon som gir en stor og jevn sverm og det kan derfor være verdt å bruke litt tid på å teste haglepatroner på papp før de tas med på jakt.

Jo større og jevnere svermen er jo lettere er det å treffe, og med god hastighet og inntrengning i tillegg er sjansen for et vellykket hagleskudd stor. Å testskyte ammunisjon til hver hagle på papp før jakt er det nok de færreste som gjør, og mange putter bare i haglepatroner som ble igjen fra året før eller kjøper nye haglepatroner eller mindre på slump. 

I løpet av høstens fuglejakt er det nok mange som har skutt på fugl og blitt stående igjen forundret og forbannet over at ikke fuglen gikk i bakken da hagleskuddet og foranholdet føltes helt perfekt. Det skjer vel rett som det er for de fleste av oss, og skyldes vel som oftest dårlige skudd og mangel på trening, men i noen tilfeller kan det også rett og slett skyldes hagleammunisjonen.

Slik ser det ideelle skuddbildet ut

Den ideelle ammunisjonen til hagle gir et skuddbilde der haglet former en perfekt sirkel og er jevnt fordelt uten klumping eller hull. I praksis finnes neppe den perfekte haglsvermen. Vi har til gode å se dette på haglepatroner vi har testet så langt, men noen kommer ganske nær å gi et perfekt hagleskudd. 

Spesielt er hull i haglsvermen noe vi ikke ønsker: Små tendenser til hull vil man kunne se på mange haglepatroner, men da snakker vi om mellomrom som ikke har praktisk betydning. 

Men om vi treffer rypa og et stort hull havner over vitale organer eller at ikke nok hagl treffer vitale områder, kan det gi skadeskyting. Likedan kan randhagl gjøre at bomskudd likevel treffer med et randhagl, slik at viltet skades uten at det felles.

Vi testet haglepatronene Rottweil Jagd Brun Streu, som er en god sprederpatron for de første dagene når rypa trykker som hardest, men den hadde noe ujevn oppførsel i de forskjellige haglene.

Gamebore Clear Pigeon leverer bedre på lengre hold og med trangere choke, med ganske jevn sverm, til tross for noe randhagl. Dette er haglepatroner som gir mye valuta for pengene.

Testvinneren ble Gamebore Black Gold Dark Storm, som hadde beste skuddbilde på 20 meter. Gamebore Black Gold Dark Storm er svært mye haglepatron for pengene.

Gjennomføring av testen

Under vår test ble det skutt med to ulike hagler; en Browning Maxus halvautomat og en Rizzini Marcheno over/ under. Disse to våpnene har ikke samme løpsoppbygning med tanke på koning, innsnevring og plassering av denne innvendig i løpet. 

Vi skjøt flere skudd med hver haglepatron mot gråpapir for å se tydelig hvordan patronene leverer med forskjellige choker og avstand. Det ble skutt med åpnere choker på 10 meter enn på 20 meter. 

Browning Maxus ble skutt med modified cylinder på 10 meter og improved modified cylinder på 20 meter. Dette tilsvarer kvart og trekvart trangboring. Rizzini Marcheno har faste choker med halv og full trangboring, og ble da skutt med hvert sitt løp på de respektive avstandene.

En av testens dyreste haglepatroner er Baschieri & Pellagri F2 Classic, som er meget gode patroner til jakt. Vi fikk litt ujevne skuddbilder med de to haglene, og så noe mer klumping og randhagl med Browning-hagla.

Baschieri & Pellagri Super Gigante gir forholdsvis gode svermer med begge haglene, men det er litt tendenser til hull og randhagl. Dette er haglepatroner laget for å gi høy hastighet med lavt kammertrykk, med tanke på bruk i eldre hagler.

Også Baschieri & Pellagri MB Gigante er laget for å gi høy hastighet med lavt kammertrykk. Denne haglepatronen har derimot mer ujevn sverm både på 10 og 20 meter med en del hull mot kanten og randhagl.

Med FOB Tradition Chasse får vi mindre randhagl med Rizzini-hagla enn med Browning. Dette er en god jaktpatron til en hyggelig pris.

Haglepatroner med ulike numre

Forskjellen på norsk og amerikansk (US) nummer er at det norske er ett nummer mindre enn US. Altså er en haglepatron med US nummer 5 en norsk nummer 4.

Resultatene etter denne testen viser at det kan være store forskjeller på hagldekning fra patron til patron i ulike jakthagler og viser også hvilke hastigheter patronene gir. Svermmønsteret kan være litt forskjellig fra hagle til hagle, selv om det ikke var de helt store forskjellene mellom disse to testhaglene med mange av testpatronene. Noen haglepatroner fikk imidlertid helt forskjellig resultat i disse to haglene igjen og viser viktigheten av å prøve ammunisjonen i hver enkelt hagle. 

Det varierer selvfølgelig også etter hvilken trangboring hagla har. Til korte hold er det en fordel med en åpen boring og en trangere til lengre hold. 

Choker til fuglejakt

I starten av jakta trykker rypa gjerne hardt. Den skytes da ofte på kort hold med åpne choker, mens den senere i jakta letter på lengre hold. Da brukes trangere choker som gir tettere sverm på litt avstand.

Til fuglejakt bruker jeg ¼ choke til første hagleskudd i underste løp og ½ choke til andreskuddet i øverste løp. Svermen blir som oftest større og åpnere med ¼ choke enn ½ choke, men dette må du sjekke med ditt våpen på papp for å vite noe sikkert. Mange haglepatroner i testen hadde store svermer, men var gjerne veldig åpne ytterst med tett og jevn sverm innerst. Da er det som alltid viktigst med et godt treff for at sentrumsvermen treffer fuglen. 

Treffer du dårlig med den største svermen som har færre hagl ytterst er sjansen for skadeskyting med kun et par hagl stor. Så uansett hvor gode haglepatroner du finner så er mange besøk på leirdubanen det viktigste. 

Hagleammunisjon til rådyr

Når du skal velge hagleammunisjon til rådyr er det viktig at du bruker grovere skyts. Rypeammunisjon i US 6 eller 7 er naturligvis ikke tilstrekkelig. Bruk derfor så grov hagl som mulig, det sikrer bedre drepeevne. Men sørg for at minst 5 hagl treffer i lungene. Rådet er å alltid testskyte på pappfigur slik at man ser skuddbildet på valgt hagleammunisjon. Anbefalt skuddavstand på rådyr er maks 20 meter.

Hagleskudd på ansvarlig avstand

Noe annet som er viktig for å unngå skadeskyting er avstanden. Når en fugl brått og uventet flakser opp er det fort å overse eller gi blaffen i om holdet er litt drøyt. Man hører stadig fuglejegere som skryter av vellykket hagleskudd på både 40 og 50m hold, men det er helt uforsvarlig! 

For å være sikker er det ikke lurt å strekke holdet på fugl særlig over 30 meter. Setter du 25m som din grense så har du heller litt å gå på dersom holdet skulle være noen få meter lenger. Strekker du holdet ditt til 35m har du liten eller ingen feilmargin dersom du vil ha fuglen i sekken. 

Haglepatroner i magnum

Magnum brukes i noen grad som en salgsfremmende betegnelse på haglepatroner som egentlig ikke er ekte magnumpatroner, men som heller lurer kunden til å tro at de har større punch og drepeevne enn standardpatroner. Men selvsagt finnes det også haglepatroner som er ekte magnumpatroner. 

Ordet magnum betyr «stor» på latin. Magnumbetegnelsen ble trolig først brukt i vinindustrien. Sannsynligvis er det her våpenindustrien også har hentet betegnelsen fra.

En standard haglepatron er 67,5 eller 70 mm etter at den er avfyrt. Man skulle da tro at en magnumpatron er 76 eller 89 mm. Ja, og nei: Problemet er at magnumbetegnelsen ikke er en industristandard når det gjelder haglepatroner. 

Haglepatroner i magnum kan være lengre enn 70 mm, men magnum brukes også for 70 mm patroner som er ladet hardere enn det som er vanlig. Så hvis vi legger til grunn en definisjon om at en magnumpatron er lengre enn 70 mm eller har hardere ladning enn standard haglepatroner, er vi på skiva. 

Mange tror at magnumpatroner dreper bedre eller mer effektivt enn en vanlige haglepatroner. Gitt at vi er godt på riktig side av maksavstand med hagle, så dør ikke dyr annerledes eller bedre av et smell fra en magnumpatron versus en standardpatron. Men dersom skuddavstandene begynner å bli lange med litt kvist og kvas i veien eller vi jakter hardskutt vilt, så er det greit å ha mer trøkk i frasparket når vi krummer fingeren rundt avtrekkeren. 

Dette er for øvrig en av ulempene med magnumpatroner: Med økt fart, øker også rekylen – og det er ganske så merkbart selv for erfarne jegere. Faren er at jegeren blir redd rekylen, stopper svingen, rykker i avtrekkeren eller lukker øynene – eller alt på en gang. Resultatet kan bli bomskudd.

Ofte blir det hevdet at magnumpatroner har dårligere dekning og mer rufsete skuddbilde enn standard haglepatroner. I vår erfaring er haglsvermen fra magnumpatroner generelt mer ujevn, men haglene trenger til gjengjeld dypere inn. Men dette kan igjen avhenge av både hagla og selve hagleskuddet.

Vårt beste tips: Prøveskyt dine haglepatroner før du drar på jakt! Det er ikke gull i alle løp selv om det står magnum på esken.

Hagleammunisjon i bly

I lange tider har bly vært det mest foretrukne i haglepatronene hos jegere flest. Det er nok flere årsaker til dette, men det at metallet er bløtt og har høy drepeevne er en av årsakene. I tillegg har dette vært en rimelig hagleammunisjon, sammenlignet med mye annet. Ulempen er forurensningen i miljøet, derfor har det kommet strenge regler som i praksis har gitt et forbud mot all bruk av bly til hagleammunisjon til småviltjakt.

Miljødirektoratet mener utøvelsesforskriften må endres igjen for å innfri EUs kjemikalieregelverk Reach. Det innebærer at blyhaglforbudet utvides til ikke lenger å gi unntak for bestemte arter, slik tilfellet var da blyhaglforbudet ble justert i 2015.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach har tatt inn et forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark. Sia rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forplikta til å gjennomføre den i norsk rett.

Gjennom Reach er det innført et forbud mot å skyte med blyhagl i eller innafor 100 meter fra våtmark. Det blir også forbudt å bære blyhagl i forbindelse med skyting i våtmark eller til eller fra skyting i våtmark. Etter forordninga må en person som blir tatt med blyhagl i eller ved våtmark, sjøl måtte dokumentere at vedkommende ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

Definisjonen av våtmark er som i Ramsar-konvensjonen: «Våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann.»

I Norge er 63 områder verna etter Ramsar-konvensjonen, men blyhaglforbudet vil gjelde for alt av våtmarker. Ifølge Regjeringen.no har Norge 10 prosent våtmark, og forbudet gjelder altså 100 meter rundt i tillegg.

Endringa innebærer at det fra 15. februar 2023 blir forbudt å bruke og bære blypatroner i det som defineres som våtmarksområder. Høringa blir sendt ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. Miljødirektoratet har vurdert reguleringa til å være en hensiktsmessig og proporsjonal måte å begrense bruken av blyhagl i og ved våtmark på. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i EU-forordninga eller innføre nye særnorske krav.

hagle, skyting, test, ammunisjon, jakt
JEGER har testet patroner til hagle.

Test haglepatroner i hagla di

Merk at ulike hagler kan gi ulikt treffbilde med samme patron og trangboring. Det kan gjelde selv på samme haglemodell. 

Det er dessuten vanlig at patronprodusentene lager produksjonsserier som har variasjoner avhengig av komponenttilgang. Noen haglepatroner lages heller ikke på samme fabrikk gjennom patronmodellens levetid. Dette gjør at den samme patronen ikke nødvendigvis vil være lik fra år til år. 

Alt dette er viktige grunner til å testskyte hagla di med samme haglepatroner som du skal jakte med. Husk på å teste med ulike choker også: Mange skifter choke i løpet av jaktsesongen, og da er det greit å ha oppdaget forskjellene i haglepatronene allerede under testskyting.

Uansett haglpatron så er den viktigste faktoren at du treffer der du sikter: Alle patronene i testen vil drepe rypa hvis jegeren gjør jobben riktig. Ved et marginalt skudd kan noen av haglepatronene være forskjellen på skadeskyting og felling. 

Og bommer du, så har det null betydning hvilke haglepatroner du bruker. Så ikke handle deg blakk på ammunisjon, men sett av tid og penger til noen runder skyting på leirduebanen før rypejakta.

Test av Rottweil Jagd Braun Streu

Rottweil Jagd Braun Streu er en sprederpatron fra Rottweil. De to testhaglene gir ganske ulike resultater med Rottweil Jagd.

Rottweil Jagd Braun Streu hagleammunisjon
TEST: Rottweil Jagd Braun Streu
Rottweil Jagd Braun Streu

Haglstørrelse: US6

Ladning: 34 g

Oppgitt hastighet: 375 m/sek

Pris: 14,90 kr/stk

Import: Rottweil Jag Braun Streu fra Norma AS

Rottweil Jagd Braun Streu gir en del randhagl i Rizzini på 10 meter, og svermen er noe ujevn. Browning liker derimot Rottweil Jagd veldig godt: Samarbeidet resulterer i en fin sverm på 10 meter til gråpapiret. 

På 20 meter med Browning-hagla er haglene fra Rottweil Jagd forholdsvis bra fordelt i svermen, men den framstår likevel som noe ujevn i kantene med hull og randhagl mot kanten av svermen. Det samme er tilfelle med skuddbildet for Rottweil Jagd haglepatroner når jeg skyter med Rizzini-hagla.

Kommentar: Rottweil Jagd er en god sprederpatron for de første dagene når rypa trykker som hardest, men med litt ujevn oppførsel i hver hagle.

Vi har også testet Gamebore Clear Pigeon

Test av Gamebore Clear Pigeon

Gamebore Clear Pigeon gir for ujevn sverm med hull og klumping i Browning på 10 meter, men det er imidlertid lite randhagl.

Gamebore Clear Pigeon haglepatroner test
TEST: Gamebore Clear Pigeon
Gamebore Clear Pigeon

Haglstørrelse: US6

Ladning: 30 g

Oppgitt hastighet: 406 m/sek

Pris: 6,60 kr/stk

Import: Gamebore Clear Pigeon fra Schou AS

Rizzini gir en atskillig jevnere sverm på 10 meter, men fremdeles leverer denne Gamebore Clear Pigeon klumper i svermen. 

På 20 meter og med full choke i Rizzini er svermen fra Gamebore Clear Pigeon diffus med en del randhagl og hull. På lengre hold og med trangere choke leverer i så måte Gamebore Clear Pigeon bedre i Browning: Her er svermen ganske jevn, men det er noen hagl som oppfører seg vel mye som einstøinger.

Kommentar: Prisen tatt i betraktning, er Gamebore Clear Pigeon haglepatroner som gir mye valuta for pengene!

Vi har også testet Gamebore Black Gold Dark Storm.

Test av Gamebore Black Gold Dark Storm

Gamebore Black Gold Dark Storm er en fin patron med jevn sverm i Browning på 10 meters hold.

Gamebore Black Gold Dark Storm haglepatroner test
TEST: Gamebore Black Gold Dark Storm
Gamebore Black Gold Dark Storm

Haglstørrelse: US6

Ladning: 30g

Oppgitt hastighet: 426 m/sek

Pris: 9,00 kr/stk

Import: Gamebore Black Gold Dark Storm fra Schou AS

Men når vi labber ut på 20 meter med trangere choke, er ikke Browning og Gamebore Black Gold Dark Storm fullt så gode venner: I utkanten av svermen dukker det opp noen hull og en del hagl begynner å bli egenrådige. Likevel er skuddbildet fra Gamebore Black Gold Dark Storm godt innenfor til jaktbruk. 

Rizzini leverer det beste skuddbildet med Gamebore Black Gold Dark Storm på 10 meter. På 20 meter med full choke er skuddbildet også bra, selv om enkelte randhagl har dukket opp. Gamebore Black Gold Dark Storm er likevel beste haglepatron på 20 meter i Rizzini!

LES OGSÅ: Test av Baschieri & Pellagri F2 Classic

Kommentar: Gamebore Black Gold Dark Storm er svært mye haglpatron for pengene til høstens jakt og best i test!

Vi har også testet FOB Tradition Chasse

Test av Baschieri & Pellagri F2 Classic

Baschieri & Pellagri F2 Classic haglepatroner presterte godt i Browning-hagla på 10 meters hold.

Baschieri & Pellagri F2 Classic hagleammunisjon
TEST: Baschieri & Pellagri F2 Classic
Baschieri & Pellagri F2 Classic

Haglstørrelse: US6

Ladning: 36 g

Oppgitt hastighet: 400 m/sek

Pris: 21,96 kr/stk

Import: Baschieri & Pellagri F2 Classic fra Magne Landrø AS

Baschieri & Pellagri F2 Classic gir en fin og jevn sverm, og testens beste i denne hagla på 10 meter! Rizzini syntes også Baschieri & Pellagri F2 Classic var fin på kort hold, selv om skuddbildet ikke ble like bra som i Maxus, med litt klumping og randhagl.

Browning leverer en av de beste svermene på 20 meter med Baschieri & Pellagri F2 Classic, selv om det er litt randhagl. Det samme skjer her som på kortholdet med Rizzini: Den leverer bittelitt dårligere skuddbilde enn Browning Maxus med Baschieri & Pellagri F2 Classic, og det er noe randhagl, spesielt nederst i svermen.

Kommentar: Baschieri & Pellagri F2 Classic er meget gode haglpatroner til jakt, men ikke blant de billigste.

Vi har også testet Baschieri & Pellagri Super Gigante.

Test av Baschieri & Pellagri Super Gigante

På 10 meters hold mente Rizzini at Baschieri & Pellagri Super Gigante smakte ganske godt.

Baschieri & Pellagri Super Gigante haglepatroner
TEST: Baschieri & Pellagri Super Gigante
Baschieri & Pellagri Super Gigante

Haglstørrelse: US6

Ladning: 36 g

Oppgitt hastighet: 400 m/sek

Pris: 21,96 kr/stk

Import: Baschieri & Pellagri Super Gigante fra Magne Landrø AS

Svermen er jevn og tett med noe randhagl, men innenfor det akseptable. Helt godkjent er ikke skuddbilde fra Baschieri & Pellagri Super Gigante med Browning. Svermen er langt fra jevn, og svært diffus i kantene. Det er mye randhagl og litt mer klumping enn det vi er tilfredse med.

Browning leverer en forholdsvis ok sverm på 20 meter med Super Gigante haglepatroner, selv om det er litt tendenser til hull og randhagl. Skuddbildet fra Rizzini er til gjengjeld bedre, med en jevn sverm, selv om det er litt randhagl også her.

TESTVINNER: Gamebore Black Gold Dark Storm

Kommentar: Baschieri & Pellagri Super Gigante er laget for å gi høy hastighet med lavt kammertrykk med tanke på bruk i eldre hagler.

Vi testet også Baschieri & Pellagri MB Gigante.

Test av Baschieri & Pellagri MB Gigante

På 10 meter ga Baschieri & Pellagri MB Gigante en svært tett sverm i Rizzini, med samling i midten med klumping.

Baschieri & Pellagri MB Gigante hagleammunisjon
TEST: Baschieri & Pellagri MB Gigante
Baschieri & Pellagri MB Gigante

Haglstørrelse: US7

Ladning: 32 g

Oppgitt hastighet: 390 m/sek

Pris: 17,31 kr/stk

Import: Baschieri & Pellagri MB Gigante fra Magne Landrø AS

En del randhagl ble observert med Baschieri & Pellagri MB Gigante.

I Browning ga haglpatronen heller ikke det beste skuddbildet på 10 meter: Svermen ble ujevn med en del hull mot kanten og randhagl. 

Det samme preger Browning på 20 meter: Den ujevne svermen har en del hull i utkanten, men ikke sjenerende store, og en del randhagl. Svermen fra Rizzini på 20 meter er noe ujevn i fasongen. Spesielt i bunnen er det randhagl og hull.

Kommentar: Baschieri & Pellagri MB Gigante er laget for å gi høy hastighet med lavt kammertrykk med tanke på bruk i eldre hagler.

Vi testet også haglepatronene FOB Tradition Chasse.

Test av FOB Tradition Chasse

FOB Tradition Chasse leverer stort sett en veldig pen og jevn sverm i Browning Maxus på kort hold, men lider noe av klumping i midten av svermen.

FOB Tradition Chasse haglepatroner
TEST: FOB Tradition Chasse
FOB Tradition Chasse

Haglstørrelse: US7

Ladning: 32 g

Oppgitt hastighet: 390 m/sek

Pris: 7,92 kr/stk

Import: FOB Tradition Chasse fra Schou AS

Klumping finner vi også i gråpapiret når FOB Tradition Chasse skytes med Rizzini-hagla, men for øvrig er svermen grei på kort hold.

På 20 meters hold med trangere choke synes ikke Browning Maxus at FOB Tradition Chasse er like velsmakende. Fremdeles er det akseptabelt, men noen tendenser til randhagl har dukket opp og det blitt ytterligere klumping. Noe av det samme ser vi når FOB Tradition Chasse testes i Rizzini. Fortsatt klumping, men det er ikke uholdbart mye randhagl.

Kommentar: FOB Tradition Chasse er en god haglepatron til en hyggelig pris.

Vi har også testet Bioammo Lux / Lux Steel.

Allerede abonnent? Logg inn her

Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

Bladet JEGER er Norges største jaktblad og kommer ut 11 ganger per år. På jeger.no finner du tusenvis av jaktreportasjer, våpen- og andre utstyrstester, tips til hundehold og jaktnyheter.


Alle abonnement gir full tilgang til hele vårt digitale univers. Det inkluderer Jeger,

Terrengsykkel, Fri Flyt, Klatring, Landevei og UTE sine nettsider, app og e-magasin.

1 måned digitalt
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
3 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
3 papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
12 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
11 papirutgaver av Jeger og gratis slakteguidet
Mest verdi
Betal smartere med Klarna.

Abonnementene fornyes automatisk og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper.

Abonnementet inkluderer også 500 øvingsoppgaver og tentamen til Jegerprøven. Med Jeger holder du deg oppdatert.

Les mer om våre abonnement

Har du spørsmål?

Vi svarer raskt på mail.