Ny våpenlov fra 1. juni 2021 forbyr noen halvautomatiske rifler. Våpenloven gir nye regler for utlån av våpen, samt ny regler for frakt av våpen i bil og på fly.

Tider for revejakt, hjortejakt, beverjakt og annet jaktbart vilt styres av Miljødirektoratet. Ny jakttidshøring 2022-2028 berører ærfugl, svartand, storskarv og heilo. 

På utkikk etter jaktterreng til leie? Les om jaktkontrakter og jaktavtaler før du skriver avtale om jaktleie! Viltloven regler for termisk kikkert er viktig når du driver med bøjakt eller nattjakt.

JEGERs jussekspert Håvard H. Holdø jobber hos Regjeringsadvokaten, men vurderinger i artiklene er hans egne. Han har skrevet «Viltloven kommentarutgave» og om naturoppsynsloven på Rettsdata.no, blant annet om hvem som kan sjekke jaktpapirene.