Jegerjuss om våpenloven og viltloven

Ny våpenlov, nye regler for utlån av våpen i ny våpenforskrift, endringer i viltloven og nye jakttider gjør at jegere må være oppdatert i jegerjuss.

Ny våpenlov fra 1. juni 2021 forbyr noen halvautomatiske rifler. Våpenloven gir nye regler for utlån av våpen, samt ny regler for frakt av våpen i bil og på fly.

Tider for revejakt, hjortejakt, beverjakt og annet jaktbart vilt styres av Miljødirektoratet. Ny jakttidshøring 2022-2028 berører ærfugl, svartand, storskarv og heilo. 

På utkikk etter jaktterreng til leie? Les om jaktkontrakter og jaktavtaler før du skriver avtale om jaktleie! Viltloven regler for termisk kikkert er viktig når du driver med bøjakt eller nattjakt.

JEGERs jussekspert Håvard H. Holdø jobber hos Regjeringsadvokaten, men vurderinger i artiklene er hans egne. Han har skrevet «Viltloven kommentarutgave» og om naturoppsynsloven på Rettsdata.no, blant annet om hvem som kan sjekke jaktpapirene.

annonse
Er halvautomatiske rifler forbudt på jakt?

Nei, det nye forbudet i ny våpenlov fra 1. juni 2021 berører kun halvautomatiske jaktrifler som Ruger mini 14 og andre våpen med "størst ildkraft". Her finner du liste over forbudte halvauto våpen, mens du kan lese mer her om andre endringer i den nye våpenloven om utlån av våpen og transport av våpen.

Hvem kan låne våpen?

Tidligere var det opp til våpeneier å vurdere hvem man anså som "skikket" til å låne våpen. Med ny våpenlov er dette flyttet til politiet, slik at du må søke om å få låne våpen hvis du ikke har våpenkort fra før på tilsvarende våpen. Her kan du lese mer her om endringene i ny våpenlov om utlån av våpen og transport av våpen.

Hvilke tider gjelder for revejakt, hjortejakt, beverjakt og annet jaktbart vilt?

Tider for revejakt, hjortejakt, beverjakt, rådyrjakt, sjøfugljakt, gåsejakt og alt annet jaktbart vilt styres av Miljødirektoratet. Der er en ny jakttidshøring 2022-2028 i gang som blant annet berører ærfugl, svartand, storskarv og heilo. 

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen