Ingen eier viltet. Det er eierløst og trekker støtt og stadig over grensene mellom jaktterreng. Jaktretten din gjelder derfor bare for viltet så lenge det befinner seg i ditt jaktterreng. 

Vi jegere må dele utmarka med andre friluftsfolk. Allemannsretten er sterk i Norge, men viltloven og hundeloven har likevel noen bestemmelser som skal verne jaktretten mot uheldige påvirkninger, både i ditt terreng og fra naboeiendommer.