Gjør forarbeidet grundig, og inngå avtaler som ikke skaper problemer. Behovet vil variere både mellom småviltjakt og storviltjakt, men også fra terreng til terreng.

Krav om skriftlig avtale