Gjør forarbeidet grundig, og inngå avtaler som ikke skaper problemer.

Krav om skriftlig avtale