Dagens viltlov fra 1981 viderefører mange av reglene i jaktlovene fra 1899 og 1951. Viltloven har vært endret flere ganger, siste gang faktisk så nylig som 1. juli. Men tar lovverket høyde for teknologisk utvikling? 

Droner med og uten kamera har blitt utbredt blant folk flest. Viltloven § 21 setter forbud mot bruk av «luftfartøy» til både å lokalisere og jage vilt, samt å avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Det avgjørende blir om en drone er et luftfartøy i lovens forstand.