Ammunisjon rifle - tester og anbefalinger i ulike kalibre

Den beste rifleammunisjonen

Test av ammunisjon til rifle i ulike kalibre: Dagens store utvalg kuler på markedet gjør at du enklere finner ammunisjon som passer din jaktform – og ikke minst rifla di. Så hvilket storviltkaliber bør man velge? Les våre anbefalinger her.

test av kaliber til rifle
HVILKET KALIBER: Vi har testet rifleammunisjon i alle kaliber

Noen vil ha lette kuler som avgir all energi i dyret, andre vil ha tøffere kuler for gjennomskyting fra de fleste vinkler. Noen vil ha kuler med bly, mens andre sverger til kobber. De som skyter på lange hold ønsker kuler med flat kulebane og god ekspansjon. 

Vilttype og jaktform spiller også inn: For å få ned grisen raskt under drivjakt, er det viktigere med sjokkvirkning enn presisjon og flat kulebane. Til elg gjelder god inntrengning og lite fragmentering. Til rådyr og smått vilt blir derimot presisjonen viktig. Les deg opp med vår gjennomgang og velg riktig kule til dine jaktformer.

Det er ikke bare kaliberet på patronen som påvirker følt rekyl. En tyngre rifle med god rett stokk og passe myk rekylkappe demper rekylen godt, for ikke å glemme lyddemper, som de aller fleste heldigvis bruker i dag. Da demper du både smell og rekyl. 

Men samtidig er det ikke til å komme unna at kaliberet har betydning. Så hvilket storviltkaliber bør man så velge? Skyter du like godt med en grovkalibret magnum som med et mildere kaliber? 

Å jakte elg med de dårligste konvensjonelle kulene som nærmest eksploderer ved treff i bein er på langt nær det lureste du gjør. For mange år siden så jeg en elgokse som hadde blitt skutt med en dårlig konvensjonell kule hvor en av kulene satt mot bogbeinet på vei inn! Til en grov elgbog er det som oftest de beste kulene som gjør en sikker og god jobb, og da prater i hvert fall jeg om kuler med blyet kjemisk loddet til mantel eller kobberkuler. 

rifleammunisjon, .308 Winchester, 30-06 Springfield, .300 Winchester Magnum
Valgets kval: Hvilke av disse tre vil du foretrekke? Vi gir deg noen tall som bakgrunn for beslutningen.

De beste konvensjonelle kulene gjør også jobben, men ikke like sikkert og godt etter min mening og erfaring. Kjøttødeleggelsene blir også ofte større med disse, selv om det er mange faktorer som virker inn her.  Kobberkuler er de kulene som går dypest og ofte gjennom selv den største elgoksen, i hvert fall ved skudd bak bogene. Også spesialkuler som Trophy bonded Tip, Swift A Frame og Blaser CDP går veldig dypt og gir ofte gjennomskudd bak bogene på en elg. 

Andre kuler med blyet loddet til mantelen går ofte nesten gjennom en elg og blir gjerne sittende mot skinnet på motsatt side, litt avhengig av kulevekt og diameter på prosjektilet. Jeg har sett en stor elgokse som ble skutt gjennom begge bogene på kort hold med 180 Oryx i 308W, og kula satt i skinnet på motsatt side. God attest til 180 Oryx som er en kule med blyet loddet fast til mantelen!

Ammunisjon testet på afrikansk vilt

Mange av disse testpatronene er testet på både norsk og afrikansk vilt som elg, eland, sebra og wildebeest og her er det klart en fordel med de beste kulene etter min erfaring. Noen mener all energi skal bli i dyret og at kula derfor ikke skal gå gjennom, mens andre vil ha gjennomskudd. Hva som er riktig får hver og en avgjøre selv, men jeg vil ha en kule med god inntrengning til elgjakt, punktum. 

Gjennomskudd gir ofte mer blodspor så det er lettere å finne dyret, og er også klart en fordel dersom et påskutt dyr står litt skrått fra deg for et eventuelt nødvendig andreskudd. Også til hjortejakt vil jeg helst ha en patron med kule som har lodding eller som er av massiv kobber. 

Egentlig vil jeg personlig helst bruke disse kulene til nesten all storviltjakt. På reinsdyrjakt er det ofte mye fjell og stein som ikke er den beste bakgrunnen for en hard kobberkule, så jeg ville vel kanskje unngå disse kulene der. Men man må selvfølgelig bestandig tenke på bakgrunnen uansett kule! Noen av patronene har myke kuler som åpner seg raskt og gir en eksplosiv virkning, og er kuler man bør begrense til reinsdyrjakt dersom man på død og liv skal bruke sånne. Selv om det ikke alltid blir sånn, så er meningen at dyret skal gå ned mer eller mindre i smellen. Bakdelen med sånne kuler er ofte mye ødelagt middagsmat!

Norma Ecostrike er ammunisjon testeren har skutt meget godt med på jakt i Afrika. Dette er en lett, men god kule, med god inntrengning.

Styr unna dette

Til elg og hjortejakt ville jeg i hvert fall styre unna de letteste og mest eksplosive kulene men liten vits i å ødelegge mye godt reinsdyrkjøtt også. Jeg har skutt flere impalaer med eksplosive kuler og det er slettes ikke alltid dyrene har blitt på skuddplassen selv med gode treff, og slaktet har sett heller ufyselig ut. 

Etter hvert har jeg erfart at det er umulig å si noe helt bombastisk om skuddvirkningen med de forskjellige kulene. Dyrene bryr seg rett og slett ikke noen ganger. En ting er nå i hvert fall sikkert, og det er at et godt treff med en god kule som trenger inn til hjerte/lunger avliver dyret humant. Du vil da som oftest finne dyret ikke så langt unna skuddplassen selv om det hender at dyrene ikke bryr seg i det hele tatt og springer 100-300 meter med gode treff fra de fleste kuler.

Viktig å huske på at kulene får mer juling når de treffer grove bein, og de konvensjonelle kulene(uten lodding) vil da ofte gå i stykker med dårligere inntrengning som resultat. Noen er opptatt av at kulene ser ut som perfekte sopper, men restvekt og diameter er mest avgjørende for et bra resultat. Eller rett og slett at kula har nok inntrengning til å gå gjennom hjerte/lunger med god margin. Med kobberkuler og de tøffeste superkulene kan man med fordel gå ned i vekt, og en 150 grs kobberkule går dypere enn de fleste konvensjonelle 180 grs kulene med bly. 

Det er ikke særlig lurt å gå ned i vekt med de konvensjonelle kulene for da blir inntrengningen bare enda dårligere. Tung kule i lav hastighet må til for at disse kulene skal holde bedre sammen i vilt.

Vi har testet Federal Edge TLR, ei jaktkule som virkelig tåler juling og alltid sørger for god inntrengning.

Blasers nye magnumpatron 8,5 x 55 Blaser er designet for korte løp uten at det skal gå utover hastigheten. Ammunisjon har en oppgitt hastighet så høy som 900 m/s med Barnes 185 TTSX, og hele 910 m/s med Nosler 180 Accubond.

Tren sittende og stående

Skyting i sittende jegerstilling viser først og fremst at det bør trenes mye i denne stillingen som man oftest får bruk for som posteringsjeger. Det er ikke ofte man kan skyte liggende på jakt som de fleste gjør under storviltprøven. For jegere er det derfor lurt å trene mest sittende og stående. 

Magnumpatroner

Noen mener grove magnumpatroner er bedre til større dyr som elg og hjort, mens andre mener «normalkaliber» gjør en god nok jobb, samtidig som de gir mindre rekyl og er snillere mot jegeren.

Magnumkaliber feller i teorien viltet mer effektivt, men ulempen er rekyl. Og det er på langt nær alle som skyter like godt med et verstingkaliber som med et snilt kaliber. Får skulderen mye bank og blir øm, ligger nok trangen til å nappe av skuddet på lur.

 Jeg har skutt mange dyr med alt fra 6,5 x 55 til 458 Lott og forskjellen ved skudd på antiloper, hjort og elg har vært relativt liten. Jeg har erfart knall og fall med flere grove magnumkaliber, men også lange fluktstrekninger. Og jeg snakker da selvfølgelig om gode treff i hjerte/lunge-området. 

Derfor jakter jeg i dag stort sett med et allroundkaliber med relativt snill rekyl og som jeg opplever som lettere å skyte godt med. Mye skyting med grove kaliber i høy hastighet virker negativt inn på de fleste, enten vi innrømmer det eller ikke. Man skyter i gjennomsnitt bedre med mindre rekyl og det er tvilsomt om viltet merker stor forskjell også.

308 Winchester

Som mange andre patroner, så også denne patronen dagens lys som militærpatron og heter da også 7,62x51 Nato. Winchester introduserte patronen så tidlig som i 1952 og den fikk naturlig nok navnet 308 Winchester og ble en meget populær patron, noe den er den dag i dag.

Det finnes mange gode grunner til å velge dette kaliberet. 308 Winchester fås i alle mekanismer og de fleste rifletyper, har godt utvalg av patroner og kuler og er en patron som vanligvis gir god presisjon. I tillegg er den lett å skyte godt med.

Før, og kanskje fremdeles, er det noen som blander 308 Winchester og 30-06, noe som har resultert i at det blir skutt 308 Win patroner i en 30-06. Dette kan man noen ganger se på skytebanene når man finner 308 hylser som har fått litt stor åpning og er rettvegget.

308 Winchester er et meget anvendelig kaliber både til skyting på blink på både middels og lange hold og til alt av norsk storviltjakt. 308 Winchester patronene har en hylselengde på 51mm mens en 30-06 har en lengde på 63,1mm og begge kan selvfølgelig lades med samme kuler. 308 Winchester ser litt puslete ut i forhold til 30-06, men forskjellen er liten bortsett fra med de tyngste kulene (200-220grs) som blir for lange i 308 Winchester. Den har også for liten hylsekapasitet til så tunge kuler som må settes veldig dypt. Våpenets friflukt og magasinlengde er selvsagt avgjørende her. 

En fordel for mange er at 308 Winchester patronen passer i kortere låskasser og selv om patronen er kortere enn storebroren 30-06 er det likevel ikke den helt store hastighetsforskjellen. 308 Winchesters gode presisjon gjør den også til en populær patron blant presisjonsskyttere og fungerer bra på lange hold.

308 Winchester er en patron som produseres av de fleste patronprodusenter og har som oftest godt utvalg av kuletyper og kulevekter. Før måtte du være hjemmelader for å kunne bruke flere kuletyper og vekter, men i dag får du også godt utvalg blant fabrikkpatroner.

AFRIKA: 308 W er en perfekt patron, også i Afrika.
AFRIKA: 308 W er en perfekt patron, også i Afrika.

Winchester har ikke så høy hastighet (rundt 750m/s med 180 grs kule) og krever derfor ikke de aller beste kulene for å få et bra resultat. De beste konvensjonelle kulene til 308 Win som Norma Alaska, Lapua Mega og andre kuler uten kjemisk lodding var veldig populære og gjør en brukbar jobb i dette kaliberet. Likevel mener nå jeg at det lønner seg å bruke kuler med lodding, superkuler eller kobberkuler også i 308W til storvilt, som for eksempel Lapua Naturalis som ga gode testresultater. Man kan bare gå litt ned i kulevekt, og når disse kulene er minst like gode får man i tillegg flatere kulebane og mindre rekyl.

Altså flere fluer i et smekk! En 180grs loddet kule i denne patronen er egentlig litt lang og tung og man kan med fordel gå ned til 165grs, som gjør en minst like god jobb som en 180 grs konvensjonell kule. Bruker man kobberkule blir i hvert fall 180 grs alt for lang og tung! Da risikerer du dårlig stabilitet med velting som resultat eller også at kula ikke åpner seg skikkelig og blir mer som en helmantel. Til og med 165 grs er unødvendig tungt med kobberkuler og jeg ville uten tvil gå ned til 150 grs. Hadde det vært lovlig så er 130 grs kobberkuler bra til det meste eller egentlig alt norsk storvilt i 308 Winchester. Loddede kuler som Norma Oryx, Fusion, Power Max og Core Lokt Ultra er også perfekt til storviltjakt i dette kaliberet. 165 grs Swift A Frame eller Trophy Bonded Tip er kjempegode valg og tåler det aller meste av juling fra grove elgbein.

308 Winchester er en populær og god jaktpatron og det er lite eller ingenting den ikke kan som en 30-06 eller en 300 Win Mag kan, og jeg tviler på at noe vilt merker den store forskjellen. I 308 hastighet er også sjansen for store kjøttødeleggelser mindre ettersom kula er så god at den holder sammen. Med en 308 og helmantel går det også an å ”plukke” en sittende orrfugl eller storfugl uten å ødelegge halve eller hele fuglen.

300 Winchester Magnum

Med det store antallet fabrikkpatronkalibre som har sett dagens lys opp gjennom årene er det selvfølgelig noen som forsvinner igjen etter en stund. Men 300 Winchester Magnum holder stand.

300 Winchester Magnum ble introdusert av Winchester i 1963 som fremdeles holder koken og er populær den dag i dag.

300 Winchester er en magnumpatron i 30 kaliber som er basert på 300 H&H hylsen. En patron med belte som kjennetegnes med en litt uvanlig kort hals og har overlevd etter sterk konkurranse fra flere andre 300 magnum’er. At magnumpatronen er så kort at den passer i en standardlengde låskasse gjør den ikke mindre populær. Men dette påvirker patronlengden og kulene må settes dypt noe som gjør at det blir mindre plass til krutt. Likevel er 300 Winchester Magnum en meget populær magnumpatron. 

Det er et meget godt utvalg i kuletyper og kulevekter i 300 kaliberet og jeg ville som nevnt sette kule med lodding som minstekrav til storvilt i dette kaliberet. 

Selv om det går med de beste konvensjonelle kulene på reinsdyr og hjort så ødelegger de vanligvis unødvendig mye kjøtt. 

Det er så godt utvalg i jaktammunisjon med loddet kule at det bør være unødvendig å bruke noe dårligere. Er du i tillegg hjemmelader så har du utrolig mange muligheter. 

Av gode kuler med lodding kan jeg blant annet nevne Norma Oryx, RWS Evolution, Sako Super Hammerhead, Nosler Accubond, Swift Scirocco, Woodleigh, Fusion og Winchester Power Max.

Enda bedre, i hvert fall til elgoksen er spesialkulene Swift A-Frame, CDP og Trophy Bonded. Førstnevnte med delevegg og lodding og Trophy Bonded med solid bakdel og blyet loddet fast til mantel på fremste del. 

Inntrengningstester har vist at disse går flere cm dypere enn selv gode kuler som Norma Oryx. Aller best til elg og stort vilt i 300 Win Mag er etter min mening kobberkuler som holder godt sammen og går meget dypt selv i så høy hastighet. 

Barnes TSX og TTSX(med plasttupp) er kjempegode kuler i høy hastighet og de fleste andre patronprodusenter har i dag sin egen variant av kobberkule. Norma Eccostrike, Lapua Naturalis, Federal Trophy Copper,RWS Hit, Hornady GMX  og Winchester Powercore er noen gode kobberkuler man får i 300 Win.mag fabrikkpatroner. 

Det er bare presisjonen i rifla som bestemmer hvilken man skal velge. Uansett så får man god inntrengning i vilt med alle disse kulene i 300 Winchester Magnum.

300 Winchester Magnum vs 308

De fleste rifleprodusenter produserer rifler/løp i 300 Winchester Magnum i mange av sine modeller. Fordelen med en 300 Winchester magnum patron i forhold til 308W og 30,06 er høyere hastighet og særlig med de tyngste kulene som gir lav hastighet i de to mindre familiemedlemmene.

Det er imidlertid viktig å være klar over at den høyere hastigheten også svir i form av tøffere rekyl og 300 Winchester Magnum er patron for de som behersker rekylen uten å blunke i dobbel forstand. Gjør du det er dette en bra patron for jakt der holdene kan bli litt drøye. 

300 Winchester Magnum patronen blir mye brukt i Afrika eller andre steder der jakten kan kreve skudd på lange hold. Men det er viktig å være klar over at dette ikke er noen tryllepatron som legger viltet ned på lange hold uansett, du må kunne skyte godt med patronen og vite hva du steller med. Kulebanen er flatere men ikke så flat som mange kanskje innbiller seg, en Norma fabrikkpatron med 165grs Oryx i 308 Winchester faller ca 9cm mer på 300meter enn samme kule i 300WM begge skutt inn på 200 meter. 

Dette roter du fort bort og vel så det på denne avstanden dersom du ikke behersker rekylen eller at presisjonen ikke er helt topp. God skyting med en presis ammunisjon er meget viktig skal du kunne utnytte den 9cm flatere kulebanen på 300 meter. Og ikke minst for å treffe der du skal.

Til treningspatroner kan det være lurt å bruke lette kuler for å få en vennligere rekyl som gjør at du ikke vegrer deg for skuddene. Norma 150 Fmj eller 150 Nosler Ballistic Tip er gode valg til trening og førstnevnte får du både som ladekomponent og fabrikkpatron. Du må ha bedre kuler til jakt i 300 Winchester Magnum enn du trenger i 308W eller 30-06 og etter min mening bør kule med blyet loddet fast til mantelen være et minimumskrav til elgjakt med dette kaliberet. 

Aller helst premiumkuler som Swift A-Frame, Trophy Bonded, CDP eller kobberkuler. 

300 Winchester Magnum tåler en kamp med grove bein i høy hastighet og får likevel god inntrengning. Ikke minst ser slaktet penere ut enn det gjør skutt med konvensjonelle kuler i 300 WM hastighet. 

Jeg har skutt mange Sebra, Wildebeest og Impala med 300WM og flere forskjellige kuler. Dyr som ble skutt med Nosler Ballistic Tip og andre konvensjonelle kuler så ikke mye pene ut når de ble flådd for å si det mildt. 

De fleste patronprodusentene har godt utvalg i 300 Winchester Magnum ammunisjon og patronen er vanligvis lett å få tak i både her i landet og på jaktturer i utlandet. Norma har så mange som 10 forskjellige patroner i dette kaliberet hvor 7 av dem har gode kuler som hamler opp med alt norsk storvilt.

Avistesten: Skutt gjennom våte aviser mister Bondstrike litt mye vekt på kort hold, men holder fint sammen på lengre hold.
Avistesten: Skutt gjennom våte aviser mister Bondstrike litt mye vekt på kort hold, men holder fint sammen på lengre hold.

6,5x 55.

Dette er det minste lovlige storviltkaliberet, men likevel et godt kaliber til alt fra sittende fugl til elgoksen med riktig kulevalg. Kaliberet har et stort patronutvalg med gode kuler

At 6,5x55 fremdeles er populær, sier mye om ytelse og allsidighet: 6,5x55 passer til det meste fra sittende fugl til elg, bare du bruker riktig kule. De slanke 6,5-kulene har god ballistikk. Med god presisjon og lite rekyl, er det lettere å få gode treff. Det er ikke uten grunn at 6,5x55 er mye brukt til konkurranseskyting! 

Patronen har et meget godt ammunisjonsutvalg og kuler for hjemmeladeren: I og med at kaliberet blir brukt så mye til konkurranse, er det også svært godt utvalg i matchpatroner. Til treningsskyting er 6,5x55 meget bra, og du kan skyte mye forholdsvis rimelig. 

For elgjegeren er utvalget av 6,5x 55 nå blitt bra. Personlig ville jeg begrenset valget mellom Sako 120 Powerhead Blade, Lapua 140 Naturalis, Norma 156 Oryx (+ Silencer), Norma 143 Bondstrike, Federal 140 Fusion, Geco 156 Plus og RWS 156 Evolution blant testpatronene. Alle disse har god nok inntrengning og holder sammen etter kamp med grove bein. 

Hjort, reinsdyr og rådyr setter mindre krav til kula. Men er du glad i viltkjøtt, ville jeg styrt unna de mest hurtigekspanderende som RWS 93 Evolution Green, Norma 93 Evostrike og Norma 156 Elite Express. Disse er derimot gode valg der knall og fall-effekt er ønskelig.

Amerikanerne har utviklet sin egen versjon av 6,5x55, hvor en av de mest populære er riflepatronen 6.5 Creedmoor. Dette er en kort patron som brukes på så lange hold som 1000 yards.

30-06 kaliber

30-06 Springfield ble introdusert som verdens kraftigste militærpatron i 1903. I sivil versjon er trolig 30-06 kaliber den mest populære i hele verden. Større hylsevolum gjør at den fint håndterer kuler på 180–200 grs, noe som også var nødvendig med eldre, konvensjonelle kuler.

Medaljens bakside er mer rekyl, men med dagens tøffere kuler er det egentlig unødvendig: Bruk heller 165 grs loddet kule eller lettere kobberkuler, så får du redusert rekylen.

30-06 kaliber fås i de fleste riflemodeller, og patronutvalget er stort og lett tilgjengelig både til jakt og trening.

30-06 kaliberet krever en lengre låskasse enn .308 Win. Som fabrikkpatron har 30-06 i ytelse minimale fordeler i forhold til 308, men også dette er en meget god allroundpatron.

Bevarer kjøttet best

Til villrein og hjort – for ikke å snakke om rådyr – trenger du ikke så gode kuler som til en voksen elgokse. Men er du opptatt av å ødelegge minst mulig kjøtt, lønner det seg uansett å bruke gode kuler som holder godt sammen: Min erfaring er at dersom man bruker de beste kulene i ikke altfor stor hastighet, treffer godt og får dyret fort ned, så blir det ofte minimal kjøttødeleggelse. 

Men det ser man ikke ved kun ett eller to skutte dyr med en patron. Man må skyte mange. Det kan bli vanskelig med jakt kun her hjemme. Derimot er det lettere å teste på utenlandsjakt, der man får felt mange dyr. For de samme kravene til kule og kaliber gjelder også for antiloper i Afrika: 

En god kule og et godt treff er det som skal til for å ta livet av viltet raskt og humant.  Om patronen heter 308W, 300 Win. mag eller 458 W for den saks skyld, bryr nok ikke viltet seg nevneverdig om.

Valgets kval

Er du ikke en garvet rifleskytter, vil jeg anbefale 6,5 x 55 eller 308 Winchester: Med gode kuler er du da rustet for det meste av både norsk og utenlandsk jakt. Begge er patroner med mild rekyl som er lettere å skyte godt med og har bra utvalg av rimelig treningsammunisjon. Husk at et godt treff med en egnet kule er alltid viktigst!

Det viktigste som kom ut av denne testen må vel være at det lønner seg å trene mye i sittende stilling og i tillegg bruke skytestokk på jakt. Mye skytetrening og stødigst mulig jaktskudd øker sjansen for et vellykket jaktskudd. Bruker man i tillegg et kaliber man skyter godt med, så øker sjansen enda mer. Jeg våger å påstå at du skyter bedre med et mildt kaliber i lengden.

Den viktigste forberedelsen er sjekk av våpen/montasjer og mange skutte treningspatroner, men en god jaktpatron kan i noen tilfeller gjøre forskjellen på en vellykket og en mislykket jakt. 

Test av Norma Oryx Silencer

Norma Oryx Silencer er dedikerte ammunisjon for rifle med lyddemper og skal gi høyere hastighet i korte løp. JEGER tester om det stemmer, og hva det betyr for presisjonen.

Test av Norma Oryx Silencer jaktammunisjon for rifle med lyddemper
Mer trøkk til storvilt: Norma Oryx Silencer gir litt høyere fart i korte løp, noe som slår positivt ut på anslagsenergien.
Norma Oryx Silencer

Kaliber: .308 Win og 6,5 x 55

Kulevekt: 165 grains og 156 grains

Pris: 65,95 (6,5) og 68,45 (.308)

Leverandør: Norma AS

skala
6/6

Norma Oryx Silencer er ammunisjon til jakt som er ment å imøtekomme den gode trenden med lyddempere: Mange jegere i dag bruker lyddemper på rifla – heldigvis! Dette er en trend som trolig har spart og vil spare mange for å ende opp i «HÆ-klubben» altfor tidlig.

Noen synes at jaktrifla da blir altfor lang og uhåndterlig, særlig de som går med hund eller jakter mye i tett skog og kratt. Løpet blir derfor kappet – noe som reduserer hastigheten på kula: Jo kortere tid kruttet får på å forbrenne, jo lavere hastighet. Kan Norma Oryx ammunisjon hjelpe?

Fabrikkpatronene Norma Oryx Silencer som skal gi høyere hastighet uten at trykket øker. Vanlig standard ammunisjon er produsert med tanke på 60 cm løp. Dersom løpet kappes, brenner ikke alt kruttet før kula forlater løpet og får dermed mindre effekt.

Særlig i kaliber 6,5 x 55 som er det minste, lovlige storviltkaliberet, er det viktig at hastigheten ikke blir for lav for å oppfylle kravet til anslagsenergi.

Presist nok: Med samlinger under tommen i fire forskjellige børser og løpslengder, må Oryx Silencer sies å bestå presisjonstesten godt nok.
Presist nok: Med samlinger under tommen i fire forskjellige børser og løpslengder, må Oryx Silencer sies å bestå presisjonstesten godt nok.

Norma Oryx sparer demper og nattesyn

I tillegg til at Silencer-ammunisjonen gir høyere hastighet uten økt trykk, skal Norma Oryx også gi mindre munningsflamme. Det er en fordel dersom du jakter i dårlig lys og vil bevare nattesyn etter skuddet.

Norma Oryx skal også være mer skånsom mot demperen. Foreløpig fås Silencer i kaliber 30-06 (180 grs), 8x57 IS (196 grs) og 9,3 x 62 (285 grs), 6,5 x 55 og .308 Win.

Silencer er altså ladet med den populære og meget gode jaktkula Norma Oryx. Dette er ei kule med blyet loddet til mantelen, noe som gjør at den holder godt sammen, går dypt og er ofte snillere med slaktet enn konvensjonelle, lettekspanderende kuler.

«Om det er verdt prisen, får nok være opp til den enkelte å avgjøre. De fleste skyter ikke så mange jaktskudd i året at det får alvorlige økonomiske konsekvenser likevel.»

Jeg har jaktet mye med Norma Oryx i forskjellige kaliber, og har som oftest vært meget fornøyd med presisjon og virkning i viltet. For å sammenligne med Norma Oryx Silencer, var det derfor naturlig å testskyte parallelt med vanlig Oryx i samme kulevekt.

Normas oppgitte hastighet i .308 Win er 830 m/s med vanlig 165 Oryx og 60 cm løp. Med 165 Oryx Silencer og 50 cm løp er oppgitt hastighet 820 m/s. I 6,5 x 55 er oppgitt hastighet 780 m/s med både vanlig 156 Oryx/ 60 cm løp og 156 Oryx Silencer med 50 cm løp.

Tallenes tale for Norma Oryx Silencer

Her er våre resultat med ulike våpen og løpslengder.

Haenel Jaeger 10 Norway (.308 Win/ 49 cm løp):

 • Patron: 165 Oryx

 • Fart: 786 m/s

 • Samling: 11 mm

 • Patron: 165 Oryx Silencer

 • Fart: 794 m/s

 • Samling: 24 mm

Blaser R8 Success (.308 Win/ 58 cm løp):

 • Patron:165 Oryx

 • Fart: 799 m/s

 • Samling: 21 mm

 • Patron: 165 Oryx Silencer

 • Fart: 809 m/s

 • Samling: 23 mm 

Blaser R8 Success (6,5 x 55/ 58 cm løp):

 • Patron: 156 Oryx

 • Fart: 748 m/s

 • Samling: 12 mm

 • Patron: 156 Oryx Silencer

 • Fart: 762 m/s

 • Samling: 21 mm 

Sauer 202 (6,5 x 55/ 55 cm løp):

 • Patron: 156 Oryx

 • Fart: 741 m/s 

 • Samling: 11 mm

 • Patron: 156 Oryx Silencer

 • Fart: 752 m/s

 • Samling: 15 mm

Holder på farten

Resultatene etter skyting med .308 Win viser litt høyere hastighet med Norma 165 Oryx Silencer: I 49 cm løp blir det 8 m/s høyere hastighet og 10 m/s høyere med 58 cm løp. Presisjonen med Silencer er litt dårligere, men treskuddsamling under tommen er uansett veldig bra – og vanlig Oryx er supergod!

I 6,5 x 55 og 58 cm løp blir det 14 m/s forskjell mellom 156 Oryx og 156 Oryx Silencer. Også her er presisjonen best med vanlig Oryx. Med 55 cm-løpet på Sauer 202 gir Silencer 11 m/s mer hastighet enn vanlig 156 Oryx.

Presisjonen i Sauer er kjempegod med 11 mm samling med vanlig Norma Oryx og kun 4 mm dårligere med Oryx i Silencer-versjonen.

Studerer vi tallene nærmere, gir Norma 165 Oryx Silencer i 49 cm løp nesten samme hastighet som vanlig 165 Oryx i 58 cm løp. 156 Oryx Silencer gir litt mer hastighet i 55 cm løp enn vanlig 156 Oryx i 58 cm løp.

Norma-duell: Vi lot nykommeren Oryx Silencer kledt i svart få prøve seg i to kaliber mot den gamle traveren Oryx.
Norma-duell: Vi lot nykommeren Oryx Silencer kledt i svart få prøve seg i to kaliber mot den gamle traveren Oryx.

Kostbar knall

Etter min mening har det lite å si med 10-15 m/s til eller fra, men mindre munningsflamme og lengre levetid på demperen kan bidra til at mange med lyddemper velger Silencer-ammunisjonen. 156-grains Oryx er en uansett ei meget god kule til storviltjakt i dette kaliberet, som er det minste lovlige til rein, hjort og elg.

I .308 Win er 165 grs Norma Oryx også et godt valg og ei god allroundkule.

Ferdigladd Norma 156 Oryx Silencer i 6,5 x 55 koster kr. 65,95, mens du betaler 46,95 for vanlig Oryx med samme kulevekt. I .308 Win må du betale kr. 68,45 for 165 Oryx Silencer og kr. 47,45 for vanlig Oryx.

Du betaler altså 19-21 kr mer for litt høyere hastighet med kortere løp.  

Om det er verdt prisen, får nok være opp til den enkelte å avgjøre. De fleste skyter ikke så mange jaktskudd at det får alvorlige økonomiske konsekvenser uansett.

Terningen lander derfor på en 6’er: For Norma Oryx Silencer gir altså litt høyere hastigheter og mer anslagsenergi i korte løp, og tilbyr mer enn godkjent presisjon i korte og lange løp.

VURDERING
Terningkast
PLUSS

Mer hastighet i korte løp

God jaktkule

Mindre munningsflamme

God presisjon

MINUS

Høy pris

Test av Federal 175 Edge TLR - jaktkule med høy BC

JEGER har testet Federal 175 Edge TLR, som er konstruert for jaktskudd på langt hold. Kula har både coating, boattail og meget god BC.

Federal Edge TLR rifleammunisjon
Test av Federal 175 Edge TLR jaktkule: Presisjonskuler for lange hold er særdeles viktig hvis du tenker deg til Afrika på jakt.
Federal 175 Edge TLR

Kaliber: .30

Kulevekt: 175 grains (11,3 gram)

Lengde: 37,2 mm

Ballistisk koeffisient: .536

Pris pr kule: kr. 11,38

Importør: Schou Våpen AS

skala
6/6

Federal Edge TLR er tilpasset skudd på lange hold, noe som krever jaktkuler med kjempegod presisjon. Når holdene bikker over 300 meter, begynner høy ballistisk koeffisient (BC) å bli viktig.

Noen gode jaktkuler ekspanderer kontrollert med høy restvekt og god inntrengning, selv på korte hold. Men de tøffeste premiumkulene har en tendens til å ekspandere for lite på lange hold.

Bløtere, konvensjonelle kuler gjør da en bedre jobb, på grunn av den lave hastigheten. Men det blir motsatt på kort hold: Rask ekspansjon sammen med liten restvekt fører da til dårligere inntrengning.

Ikke nødvendig å skyte vilt på veldig lange hold i Norge, sier du? Nei, men om vi liker det eller ei, så er det noen steder utenlands helt vanlig og ofte nødvendig. Og ved ettersøk har vi ofte ikke noe valg. Da er det spesielt viktig at kula ekspanderer godt og lager stor sårkanal.

Test-av-Federal-175-Edge-TLR-2
Bly fram, kobber bak: Konstruksjonen til Edge TLR gir god ekspansjon og høy inntrenging.

Loddet bly foran, homogen bak

Federal produserer ei kule konstruert med tanke på nettopp jaktskudd på lange hold. Kula med navnet Edge Terminal Long Range (forkortet til TLR) stammer fra Trophy Bonded Bearclaw, ei premiumkule som ble konstruert av Jack Carter.

Historien sier at ideen til superkula kom etter en bøffeljakt hvor han fikk problemer med å få bøffelen overende. Han konstruerte dermed ei tøff, ekspanderende kule med ekstra god inntrengningsevne. 

Senere kom Trophy Bonded Tip, en moderne versjon med plastspiss, boattail og coating. Og nå har Federal lansert enda en forbedret versjon:

Kula har som originalen loddet bly i fremste del og homogen kobber bak for å sikre god inntrengning. I tillegg har Federal Edge TLR coating, boattail og meget god BC. I tuppen sitter en blå Slip Stream polymerspiss som får kula til å ekspandere raskt, samtidig som den bidrar til å øke BC’en.

Test-av-Federal-175-Edge-TLR-3
Høy restvekt: 94 prosent restvekt etter kampen med Telemarksaviser på 20 m i 300 WM er slett ikke dårlig.

Federal Edge TLR i ladebenken

Schou sendte meg Federal Edge TLR-kuler i 175 grs for .30-kaliber til hjemmeladning, for å teste i min Blaser R8 i 308 Win og Schultz & Larsen Victory i 300 Win mag. Begge riflene har vanligvis meget god presisjon, så jeg var spent på hvordan Federal 175 Edge TLR ville falle i smak.

Federal Edge TLR i 175 grs har BC så god som .536. Men det er ikke nok med høy BC for å treffe godt på lange hold: Man må også finne en ladning som matcher.

På jakt etter superpresisjon brukte jeg Norma-kruttene 203 b og URP til .308-patronene og Norma MRP til .300 Win mag. Jeg brukte også Vihtavuori N-150 i .308 og N-165 i .300 Win mag.

Patroner ble ladet med Norma engangsskutte hylser, CCI-hetter i .308 og Remington magnumhetter i 300 Win mag. Så gikk turen opp på heia hvor jeg testet presisjon i benk på 100 meter.

Som vanlig er bruk av disse ladninger på eget ansvar, mens slik ble iallfall resultatet under testskyting i mine rifler:

Tabell
Tabell

Selv om ingen av treskuddssamlingene ga meg hakeslepp, ble det flere gode ladninger til lange hold både for Blaser og S&L. Blaser’n fikk treskuddsamlinger rundt tommen med alle kruttypene. 44 grs N-150 ble favoritten med 20 mm samling. Schultz’en toppet med treskuddsamling så god som 14 mm på 100 m i 949 m/s, noe som holder til gode treff på meget lange hold.

Konstruksjonen til Federal Edge TLR gjør at den åpenbart tåler mye juling. God ekspansjon og inntrengning i både høy og lav hastighet gjør dette til ei allsidig og tøff kule.

Inntrengningen

Jeg testet også noen skudd i våte Telemarksaviser, med 5 cm tørre aviser fremst. Jeg skjøt på 20 m hold, noe som gir kula tøff behandling. Det er jo ikke uvanlig med jaktskudd på denne avstanden.

Jeg skjøt også fra 100 meter med 308’en. 300 Win mag har omtrent samme hastighet på 300 m som .308 på 100 m. Dermed skal inntrengning og kulevekt bli noenlunde lik for 300 Win mag skutt i aviser på 300 m.

Med lik kulevekt og skuddhold går ofte 308-skudd like dypt eller dypere enn i 300 Win mag. Unntaket er de tøffeste kulene som beholder vekten og ekspanderer kontrollert. 175 Edge TLR gikk 38 cm inn med .308-ladning og 40 cm i .300.

Utrolig nok fikk kula fra .300-ladningen restvekt på hele 94 prosent på 20 m, med 17 mm diameter og 15 mm lengde. 308-kula holdt 96 prosent restvekt, med diameter 17 mm og 16 mm lengde.

Test-av-Federal-175-Edge-TLR-4
Bra presisjon: Samlinger fra 14 mm opp til en tomme, er helt akseptabelt til jaktbruk.

Allsidig og tøff

Konstruksjonen til Federal Edge TLR gjør altså at den åpenbart tåler mye juling. God ekspansjon og inntrengning i både høy og lav hastighet gjør dette til ei allsidig og tøff kule. Selv om den fremste delen i verste fall skulle gi seg, er den bakerste delen homogen kobber som alltid vil sikre god inntrengning. 

Enten du skal jakte på lange eller normale og korte hold, er dette ei bra jaktkule – vel og merke dersom rifla er enig. Trophy Bonded har allerede et godt rykte som storviltkule, og dette er egentlig en forbedret utgave med enda bedre ballistiske egenskaper.

VURDERING
Terningkast
PLUSS

Bly loddet til mantel

Homogen bakpart

Høy BC

Høy restvekt

MINUS

Ingenting

Test av Norma 143 grs Bondstrike

Norma har lenge laget kuler som er et foretrukket valg i kaliber 6,5 på elgen. Hva kan den loddede nykommeren Norma Bondstrike by på som kan hamle opp med gamle slagere?

Norma Bondstrike ammunisjon
Avistesten: Skutt gjennom våte aviser mister Norma Bondstrike litt mye vekt på kort hold, men holder fint sammen på lengre hold.
Norma 143 grs Bondstrike

Kaliber: 6,5 x 55

BC: 0,629

Veil. pris: kr. 57,95

Leverandør: Norma AS

skala
5/6

Vi har testet Norma Bondstrike i 6,5 x 55. Kaliberet er meget populært her i Norden, og det er ikke så rart: Norma har laget en allsidig patron som kan brukes til alt fra sittende fugl til elg.

Med sin vennlige rekyl er Norma Bondstrike også lettere å skyte godt med enn de tyngre kalibrene. Under riflejakt er presise treff ofte viktigere enn anslagsenergi så lenge du er innenfor lovens krav.

Til elg er det en fordel med ei kule som holder godt sammen, trenger dypt og går gjennom grove bein. Før kuler med lodding og kobberkuler så dagens lys, var det derfor nødvendig med de tyngste kulene i lav hastighet til elg. Likevel var det sant å si noen kuler som var helt på kanten dårlige til elgoksen. 

Norma forandret 6,5’en til et allright elgkaliber med sin 156 Oryx, som for mange har blitt ei referansekule. Hjemmeladere kunne også bruke Barnes’ kobberkuler som hadde god inntrengnig.

LES OGSÅ: Norma Evostrike på bukkejakt i Polen

test Norma Bondstrike jaktammunisjon jaktkuler
Flyr godt: Med polymerspiss og boat tail er Norma Bondstrike en god patron for lengre hold.

Gode fabrikktall

Etter hvert har mange andre gode 6,5-kuler sett dagens lys. Siste 6,5-medlem med loddet konstruksjon fra Norma, er 143 Bondstrike. Det er ei kule med polymerspiss og boattail, noe som gir god presisjon, ekspansjon og en ballistisk koeffisient (BC) på hele 0,629. 

Ideen bak denne Norma-kula er at den skal ekspandere godt både på korte og lange hold. Ekspansjonen minker hos de fleste premiumkulene på lange hold, ettersom hastigheten da er mindre.

Bløte, lettekspanderende kuler ekspanderer bedre, men på korte hold går de til gjengjeld ofte i stykker og trenger dermed ikke dypt nok inn. 

Bondstrike skal altså ifølge «vaskelappen» gå dypt på lange og korte hold, samtidig som den skal holde godt sammen. Har Norma-ingeniørene lyktes?

«Derfor ville jeg brukt Norma Bondstrike 143 til mindre vilt som rådyr, rein og hjort, men ikke til elgoksen i 6,5 x 55.»

Super presisjon

Jeg testet presisjonen først med en Blaser R8 Success med 58 cm løp. Etter tre serier med tre skudd på 100 meter ble dette resultatet:

 • Hastighet: 822 m/s

 • Snittsamling tre skudd: 14 mm

Slik jeg har erfart tidligere med Normas Strikeserie, gikk ikke uventet også Bondstrike kjempebra. På lange hold og med lite treffområde er dette nødvendig.

test Norma Bondstrike jaktammunisjon jaktkuler
Bukkevalg: Presise treff gjør Norma Bondstrike til en perfekt patron for jakt på råbukk.

Variabel inntrengning

Men hva med inntrengningen? Går 143 grs-kula dypt nok til å hamle opp med en velvoksen elgokse med grove bein? Har Norma klart å lage enda ei god elgkule i 6,5 x 55, akkurat som 156 Oryx? Selv om det ikke blir helt det samme som å skyte vilt, kan inntrengningen testes tilnærmet likt ved å skyte i vått avispapir.

Jeg la derfor en solid bunke aviser i bløt over natta. Jeg plasserte deretter 5 cm med tørre aviser fremst for tøffere «skinn-motstand», og skjøt en inntrengningstest på 20 m og 100 m. Slik ble resultatet etter tre skudd på hver avstand: 

 • Avstand: 20 m

 • Kulediameter: 12 mm

 • Restvekt: 78 grs

 • Inntrengning: 39 cm

 • Avstand: 100 m

 • Kulediameter: 17 mm

 • Restvekt: 108 grs

 • Inntrengning: 42 cm

test Norma Bondstrike jaktammunisjon jaktkuler
Kuler i kamp: Slik ser Norma Bondstrike-kulene ut etter kamp med avisbunken. Til venstre skutt fra 100 meters hold og til høyre fra 20 meters hold.

Snau restvekt

Skutt på kun 20 m hold ser vi at Norma Bondstrike altså mister mye vekt, men på grunn av liten diameter trenger den samtidig forholdsvis dypt.

Jeg synes likevel restvekt på 55 prosent er i snaueste laget for en grov elgbog. 6,5 x 55 er minste lovlige kaliber til storvilt, og da vil jeg ha ei best mulig kule som holder godt sammen med god restvekt og diameter. 

En 180 kg elgokse ble skutt på 80-90 m hold av et nabojaktlag med Norma Bondstrike. Oksen gikk rett ned, men kula hadde truffet ryggraden, så da er det naturlig nesten uansett kuletype. Kula ble funnet og hadde ei restvekt på 114,7 grs. Det er akseptabelt, men jeg ville nok heller valgt 156 Oryx til elg.

Norma Oryx er mye tøffere med enda mer kontrollert ekspansjon: Skutt på samme avstand i våte aviser beholdt Oryx så mye som 90 prosent av vekta med 14 mm i diameter. Norma Oryx er altså fremdeles blant de aller beste kulene til elg i dette kaliberet etter min mening. 

Bedre på bukk enn okse

På 100 meters hold ekspanderte Norma Bondstrike bra og gikk dypt i avisbunken, selv med hele 17 mm diameter. Det gjør denne til ei meget god jaktkule på lengre hold.

Men man kan ikke selv bestemme avstanden når man er på jakt. Derfor ville jeg brukt 143 Bondstrike til mindre vilt som rådyr, rein og hjort, men ikke til elgoksen i 6,5 x 55. 

Til mindre antiloper som impala og springbok vil Norma Bondstrike være helt perfekt etter min mening: Da kommer høy presisjon og god BC virkelig til sin rett!

Også til rådyrbukken der holdene ofte blir drøye, er dette en perfekt patron. Karakteren setter vi derfor som patron til vilt mindre enn elg.

VURDERING
Terningkast
PLUSS

Bra presisjon

Høy BC

God ekspansjon på lange hold

MINUS

Lav restvekt på kort hold

Test av 8,5 x 55 Blaser riflepatroner

Blasers nye magnumpatron er designet for korte løp uten at det skal gå utover hastigheten. 8,5 x 55 Blaser er den metriske benevnelsen, og vi tester om .338-kloningen fungerer.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Nykommer: Det er ikke hverdagskost at det lanseres nye kalibre. Blasers nye råtass viser seg å være en presis og lettskutt magnum-patron.
Blaser 8,5 x 55

Produkt: Nytt kaliber

Kulevekt (eks): 185 (Barnes TTSX), 180 (Accubond) og 230 grains (Oryx)

Hastigheter: 802-903 m/s i hhv. Oryx/ Accubond

Pris: 92,- pr patron i Nosler Accubond

Importør: Norma AS

skala
5/6

Tyske Blaser har flere riflepatroner på merittlista: 7 mm Blaser Magnum, 300 Blaser Magnum, 338 Blaser Magnum og 375 Blaser Magnum.

Nå kommer altså 8,5 x 55 Blaser, som rett og slett er en .338-kule i en nedkortet .338 Blaser Magnum-hylse, men nå med metrisk benevnelse. Så hvorfor enda en .338 Magnum?

Ifølge Blaser er det for å ha en magnumpatron som passer for korte løp, uten at det går særlig utover hastigheten. I dag bruker jo de fleste lyddempere og mange vil følgelig ha kortere løp.

Vitsen med magnumpatroner er høyere hastighet og flatere kulebane. Men kapper du løpet mye, reduserer du hastigheten så mye at fordelen minker betraktelig. Det skal den visstnok ikke gjøre i like stor grad med 8,5 x 55 Blaser.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Klassiker: Blaserpatronen blir også ladet med Normas storviltkule 230 grs Oryx.

Fin fart

Det er uansett artig å teste hva nye kalibre er gode for. Noen overlever, mens andre forsvinner – så «time will show» i hvilken kategori 8,5 x 55 Blaser havner.

Kanskje vil mange Blaser-eiere utvide kalibergarderoben sin og prøve denne nyheten. For kaliberet kommer selvfølgelig først og fremst i Blasers R8-rifler, hvor man raskt og enkelt kan bytte mellom ulike kalibre.

Så hva er den korte råtassen god for? Blasers 8,5 x 55-ammunisjon har en oppgitt hastighet så høy som 900 m/s med Barnes 185 TTSX, og hele 910 m/s med Nosler 180 Accubond.

Med storebroren .338 Blaser Magnum er oppgitt hastighet 900 m/s med Barnes 210 TTSX og 930 m/s med Nosler 200 Accubond. Altså er det stort sett samme hastighet, men da med tyngre kuler i sistnevnte kaliber. 

Det gjør selvfølgelig noe med rekylen: Sammen med lettere kuler og trolig raskere krutt i 8,5 x 55’en, bør den være forholdsvis snill å skyte med.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Blasers egen: Kaliberet er utviklet for å passe bedre til korte løp med lyddempere. Her med Nosler Accubond.

Men den korte, kraftige tøffingen tiltaler meg: Jeg kunne tenke meg å prøve denne på elgjakt eller en drivjakt på villsvin.

Rask omrigg

Norma lader sine 8,5 x 55 Blaser-patroner med 230 Oryx. Da får de en oppgitt hastighet på 820 m/s. Alle hastighetene er fra rifler med 60 cm løpslengde.

Den norske Blaser-importøren Norma AS har allerede fått hanket inn Blaserløp og patroner i det nye kaliberet til lageret. Jeg fikk dermed tilsendt et 58 cm langt og 17 mm tykt løp til min Blaser R8 Success sammen med patronene Norma 230 Oryx og Blaser 180 Nosler Accubond. Også Blasers nye R8 Silence fås for øvrig nå i det nye 8,5 x 55-kaliberet.

Jeg byttet ut det vanlige .308 Win-løpet på Blaseren min med tilsendte 8,5 x 55-løp, skiftet til magnumhode på bolten, og var dermed raskt klar for en interessant testrunde på skytebanen.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Stort og smått: Magnum-patroner kommer i ulik lengde. Fra venstre .338 Lapua Magnum, .340 Wby Magnum, .338 Win Magnum og nykommeren 8,5 x 55 Blaser Magnum.

Skyting på heia

Det er alltid spennende å prøve nye patroner for å se presisjon, hastighet og ikke minst følt rekyl. Jeg tok Blaser Success 8,5 x 55 og patronene med på testbanen min på heia, hvor jeg først skjøt inn så børsa gikk midt i på 100 meter. 

Jeg ladet deretter opp med tre Norma 230 Oryx som jeg skjøt over kronograf. Ammunisjonen viste jevne hastigheter med et gjennomsnitt på 802 m/s. Det er lavere enn de oppgitte 820 m/s. Nå er ikke 802 m/s med en 230 grs-kule noe å kimse av: Man har likevel en topp storvilt- eller villsvinpatron. 

Presisjonen viste seg å være gledelig: De tre første skuddene målte 17 mm. Etter tre slike serier sto jeg fortsatt igjen med så godt gjennomsnitt som 19 mm. Ingenting å sutre for, altså!

Deretter skjøt jeg tre treskudds-serier med 180 Accubond. Her satt skuddene 10 cm lavere enn med 230 Oryx. Nå målte jeg en hastighet på 903 m/s (oppgitt: 910 m/s).

De fleste ville vel tippet at ei lettere kule i høyere hastighet skulle gå høyere? Dette viser nok en gang at i balistikk-verdenen er det ingen automatikk eller 100 prosent-regel. Man må alltid testskyte den ammunisjonen man skal bruke. 

Heller ikke 180 Accubond gjorde skam på verken 8,5 x 55 Blaser eller R8 Success: Her fikk jeg gjennomsnittsamlinger så gode som 23 mm.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Tiltalende: Det nye kaliberet gir gode samlinger og bør apellere iallfall til Blaser-eierne.

8,5 x 55 Blaser vs 338 Win Mag

Ifølge Normas kulebanetabell vil 8,5 x 55 Blaser innskutt på 100 m med 230 Oryx i 820 m/s falle 50 cm på 300 m. Samme kule i .338 Win Mag med 840 m/s vil falle 47,7 cm. Altså skal det i utgangspunktet være liten forskjell. 

Jeg hadde tilfeldigvis en Sako 85 Kodiak i .338 Win Mag stående inne til test. Med 54 cm løp og Norma 230 Oryx ble hastigheten i Sako’en målt til 775 m/s. Blaser i 8,5 x 55 med samme kule og 4 cm lengre løp hadde jeg som nevnt allerede målt til 802 m/s. 

Rekylmessig var det vanskelig å merke forskjell på de to riflene med ulikt kaliber. Men her er det også andre faktorer som virker inn på følt rekyl, så som riflevekt, riflestokk og kolbekappe – ja, til og med kruttype.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Grei samling: Med 180 grains Accubond fikk vi snittsamlinger på 23 mm.

Passer det meste av storvilt

Men den korte, kraftige tøffingen tiltaler meg: Jeg kunne tenke meg å prøve patronen på elgjakt eller en drivjakt på villsvin. Med forholdsvis vennlig rekyl og samtidig god kraft og hastighet, mener jeg dette bør fungere som et allsidig jaktkaliber. 

Patronen gir høy hastighet med mindre hylse og trolig et mer rasktbrennende krutt enn storebroren .338 Blaser Mag, .338 Win Mag og andre .338-magnumer. Dette gir også litt vennligere rekyl, noe som er en fordel med tanke på å skyte godt. 

8,5 x 55 Blaser er helt klart primært en patron for Blaser-eiere som gjerne ønsker seg en ny storviltpatron. Fordelen med det kortere løpet i kombinasjon med lyddemper, er at det ikke går altfor mye ut over hastigheten. 230 Oryx fikk riktignok 18 m/s mindre hastighet enn oppgitt, mens 180 Accubond fikk kun 7 m/s mindre. 

Både 180 Accubond og 230 Oryx er topp-kuler for både elgoksen og villsvin. Du får også ammunisjon med Barnes 185 TTSX som passer til det meste av storvilt. Alle 8,5 x 55 Blaser-patronene blir ladet av Norma.

Test av kaliber 8,5x55 Blaser
Presist: Litt lavere fart og høyere vekt ga 17 mm samling med Oryx.

Høyt priset

8,5 x 55 Blaser er absolutt et godt valg for deg som har en Blaser R8 og gjerne vil prøve noe nytt. For hjemmeladeren er det stort kuleutvalg i .338 kaliber, men i skrivende stund er det kun Trieber som har die-set i 8,5x55 Blaser. 180 Nosler Accubond koster kr 92,- pr patron i dette kaliberet.

Blaser har god kvalitet på sine løp og rifler, men prisen er høy: Et standard 8,5 x 55 Blaser-løp til R8 med 58 cm lengde og 17 mm profil, koster kr. 15 495,-. Vil du ha Silence-løp, koster det kr. 17 195,-. 

Har du ikke magnumkaliber fra før, trenger du i tillegg nytt sluttstykkehode som passer til magnumpatronene. Med andre ord må du belage deg på et lite innhogg i sparekontoen hvis du vil ha et nytt kaliber å leke deg med.

VURDERING
Terningkast
PLUSS

Forholdsvis snill rekyl

Tilpasset kort løp og lyddemper

Kort og effektiv patron

Gode, presise storviltkuler

MINUS

Høy pris

Test av Swift A-frame og Swift Scirocco

Swift Bullets har produsert premiumkuler som legendariske A-frame helt siden midten av åttitallet. Før produserte de kun kuler, men nå har de også begynt med ferdig ammunisjon. Vi tester Swift A-frame og Swift Scirocco.

Elghund og felt elg med Swift A-frame ammunisjon
Stødig til storoksen: Swift A-frame er ei kule som funker godt på elg og annet stort vilt, for eksempel til Afrika-jakt.
Swift High Grade Ammunition A-frame og Scirocco

Swift High Grade Hunting Ammunition A-frame

Pris: .300WM 180 A-Frame, kr.999,- pr 20-pakning 

.308 Win 165 A-Frame, kr.799,- pr 20-pakning

Swift High Grade Hunting Ammunition Scirocco

Pris: 308 Win 150 Scirocco, kr.649,-

Importør: Brownells

skala
5/6

Som hjemmelader har man tidligere hatt noen bonusfordeler når det gjelder kulevalg til jakt: Da jeg begynte å lade mine egne patroner på slutten av åttitallet, var det heller dårlig med gode jaktkuler i fabrikkammunisjon. 

I dag derimot, får man godt utvalg av det meste av jaktkuler i fabrikkammunisjon. Man er ikke avhengig av ladeutstyr for å få den aller beste storviltammunisjonen. 

Til storoksen er god inntrengning viktig. At jaktkuler holder sammen etter basketak med grove bein, er også viktig for kjøttkvaliteten. Kuler som har blyet loddet fast til mantelen, er blant disse.

GOD TROIKA: A-frame i to ulike kalibre og Scirocco med sin lett gjenkjennelige svarte tupp.
GOD TROIKA: A-frame i to ulike kalibre og Scirocco med sin lett gjenkjennelige svarte tupp.

Beist til bøffel

Swift Bullets har som nevnt produsert gode kuler i mange år, først den kjente superkulen Swift A-frame og senere Scirocco som er en jaktkule med god ballistikk og loddet bly. Jeg har brukt Swift A-frame til jakt i flere kalibre på elg, samt på mange større afrikanske dyr som sebra, eland, wildebeest og bøffel. Til stort vilt med grove bein er dette en topp kule med god inntrengningsevne.

Swift A-frame har mantel av ren kobber med delevegg, slik som på Nosler Partition, men hvor fremste del i tillegg har blyet loddet fast til kobberen. Bakerste del har bly som er innekapslet av kobber, noe som hindrer deformasjon og sikrer god inntrengning. 

Scirocco er også en kule med god ballistikk. Her er det svart plasttupp, bly loddet fast til kobberen og Boat-tail. I kaliber .30 har 150 grains-kula en BC på .430, mens 180 grains-kula har BC .520.

«Jeg hadde vel tippet at Swift 150 Scirocco ville gi best presisjon, noe som er mest vanlig. Men det ga Blaser’n blaffen i: Den skjøt så gode treskuddsamlinger som 12 mm med Swift A-frame!»

Vidt kalibervalg

Swift A-frame var å få kjøpt som ladekomponent så tidlig som i 1984. Man fikk etter hvert kulene i ammunisjonen til store produsenter som Sako, Federal og Norma

Som mange andre kuleprodusenter har også Swift Bullets funnet ut at de vil produsere sin egen ammunisjon. Nå tilbys patroner i veldig mange kalibre med Swift A-frame- og Scirocco-kuler.

Swift A-frame fås nå som fabrikkammunisjon i kalibre fra 6,5 Creedmoor og 6,5 x 55 Swedish til .338 Lapua magnum. Den fås også i Dangerous game-serien i flere grovkalibre fra 9,3 x 62 til .500 Jeffery. Her kommer kula virkelig til sin rett! Du kan også få Swift A-frame for lever-action i kaliber .45-70.

Ammunisjonen med Swift Scirocco produseres i flere kalibre fra .223 Rem til .338 Lapua magnum.

Høy restvekt: Konstruksjonen til A-frame gjør at kula holder godt sammen og beholder høy restvekt også i møte med kraftige bein.
Høy restvekt: Konstruksjonen til A-frame gjør at kula holder godt sammen og beholder høy restvekt også i møte med kraftige bein.

Overraskende samling

Presisjonen med forskjellig ammunisjon er ofte ulik fra rifle til rifle – eller strengt tatt egentlig fra løp til løp. Likevel ser man at noen ammunisjonstyper går i gjennomsnitt bedre enn andre. 

Jeg tok med Swift A-frame, Scirocco og et par rifler for å teste presisjonen i benk på 100 meter. 

.308W-ammunisjonen ble skutt med Blaser R8 Success og standard 58 cm løp. Jeg hadde vel tippet at 150 Scirocco ville gi best presisjon, noe som er mest vanlig. Men det ga Blaser’n blaffen i: Den skjøt så gode treskuddsamlinger som 12 mm med Swift A-frame! 

Slik ble resultatet i gjennomsnitt av tre treskuddserier. Ammunisjonen i .300WM ble skutt i en Schultz & Larsen Victory med 65 cm løp:

150 Swift Scirocco (.308): 

Hastighet: 832 m/s. Samling: 32 mm

165 Swift A-frame (.308): 

Hastighet: 814 m/s. Samling: 14 mm

180 Swift A-frame (.300WM):

Hastighet: 928 m/s Samling: 34 mm

SOLID SAMLING: Blaseren skjøt så gode treskuddsamlinger som 12 mm med A-frame!
SOLID SAMLING: Blaseren skjøt så gode treskuddsamlinger som 12 mm med A-frame!

Dypere i .308W

Jeg fikk ikke anledning til å teste ammunisjonen i våte aviser, men tidligere tester av Swift A-frame i kaliber .300WM og .308W har vist god restvekt og inntrengning. Også kuler plukket ut av vilt, viser høy restvekt og god inntrengning. 

Swift Scirocco har jeg kun skutt i is i en annen test. Kula får grei restvekt, og kan sammenlignes med Norma Oryx. Motsatt av det de fleste tror, gikk A-Frame dypere i .308W enn i .300WM. 

Her er resultatet jeg fikk den gangen:

308W: 165 grains A-frame: 97% restvekt. 14 mm diameter. 45 cm inn i våte aviser. Hastighet: 800 m/s

300WM: 180 A-frame: 97% restvekt. 15 mm diameter. 44 cm inn i våte aviser. Hastighet: 896 m/s

Vil du ha en topp ammunisjon til elgoksen og større vilt, er Swift High Grade med A-frame noe du trygt kan velge. Til mindre elg, hjort, reinsdyr og annet mindre vilt, er Swift Scirocco et godt valg. Du får uansett topp jaktammunisjon til en rimelig penge.

VURDERING
Swift A-frame terningkast
Swift Scirocco terningkast
PLUSS

Swift A-frame:

Meget god inntrengning

Rimelig storviltpatron

Swift Scirocco:

Loddet kule med vanligvis god presisjon

Topp patron for mindre og middels vilt

MINUS

Swift A-frame:

Ingenting

Swift Scirocco:

Litt dårligere inntrengning enn A-Frame

Ikke den beste for storoksen

Test av Norma Tipstrike kal. 308 Win.

Norma Tipstrike er en gammeldags kule med mekanisk blylås og en fancy plasttupp som sikrer en rask ekspansjon og god ballistikk. Vi tester Norma Tipstrike i .308 win.

Norma Tipstrike ammunisjon
PRESISE SAMLINGER: Fem treskusssamlinger med Norma Tipstrike 308 win hadde snitt på 14mm; den ene var på hysteriske 5mm!
Norma Tipstrike kal. 308 Win.

Testet i benk på 100 meter:

Oppgit hastighet: 800m/s.

Målt hastighet:783 m/s

Gjennomsnittssamling: 14 mm.

Norma skutt i våte aviser med 5 cm. tørre på 20 m. hold ga dette resultatet:

Restvekt: 76%., 

Diameter: 16mm. 

Lengde: 12mm.

Inntrengning: 34 cm.

Pris pr. januar 2017: 38,83,-

Importør: Norma AS

Hvilken jaktkule man velger kommer mye an på bruk og kaliber, og det er helst til elg og de største hjortene man trenger de tøffere kulene som har blyet loddet til mantelen i forskjellige varianter eller kobberkuler. Til reinsdyr og rådyr trenger man nødvendigvis ikke sånne kuler for at resultatet blir bra. 

Norma er kjent for sin meget gode ammunisjon, og kommer nå med 170 grs Tipstrike i kaliber 308 win som jeg fikk til test. Jeg testet Norma Tipstrikes presisjon, inntrengning og bruk på jakt. Norma har lagt vekt på god presisjon og en kule som ekspanderer raskt på både lange og korte hold og er beregnet først og fremst for vilt som helst skal bli liggende på skuddplassen.

RÅDYR: Vi jaktet på gris, men isteden ble det felt 10 rådyr. Lengste hold: 240 meter.
RÅDYR: Vi jaktet på gris, men isteden ble det felt 10 rådyr. Lengste hold: 240 meter.

Villsvin

Norma Tipstrike er vel først og fremst tiltenkt villsvin da det er en fordel å få disse ned så fort som mulig. Ettersøk på villsvin er noe man helst vil unngå da disse på langt nær er ufarlige. Jeg har skutt med Norma Tipstrike på et skyteevent i Danmark og et i Tyskland hvor det ble skutt på lange hold og her kom den gode presisjonen til syne! Jeg var derfor spent etter første serie i benken med denne patronen, og ble ikke skuffet. 

Med en inntrengning på 34cm på 20m hold er ikke dette en kule jeg ville bruke på elgjakt, men det er heller ikke det den er beregnet for. Til elgoksen har Norma nyheten Ecostrike som er en kobberkule og kanskje den mest populære jaktkula Oryx som har blyet loddet til mantelen.

PERFEKT TREFF >>: Perfekt treff med presis ammunisjon.
PERFEKT TREFF >>: Perfekt treff med presis ammunisjon.

Lange hold

Norma Tipstrike ble med på en bukkejakt i Polen hvor håpet var å få skutt en gris eller to. Det ble ingen gris, men 10 rådyrbukker ble felt på hold fra 100 til 240m. Åtte av bukkene gikk ned i smellen og 2 sprang 15 og 30m etter skuddet, den ene gikk først rett ned for så å reise seg og løpe 15m. 

Skuddene på begge bukkene var gode lungeskudd og lungebitene hadde sprutet ut av dyrene! Nå er ikke et rådyr på langs den tøffeste ferden for en kule, men likevel er det bra og viser at på lange hold fungerer Norma Tipstrike perfekt! 

På en utenlandsjakt trenger man ikke tenke så mye på kjøttødeleggelser som på jaktlaget her hjemme, og Norma Tipstrike er nok ikke patron for kjøttjegeren eller elgjegeren. 

Men til mindre vilt opp til hjort på lengre hold som patronen er beregnet for har man her en patron som fungerer mye på grunn av sin vanligvis gode presisjon. At kula hadde virkning og rask ekspandering så man tydelig på lungebitene som lå strødd rundt noen av bukkene! 

Viktig å være klar over at presisjonen kan variere fra rifleløp til rifleløp og må bare prøves. 

IKKE FOR KJØTTJEGEREN : Tipstrike 308. Win. er ikke en patron for elg- eller kjøttjegeren på korte hold.
IKKE FOR KJØTTJEGEREN : Tipstrike 308. Win. er ikke en patron for elg- eller kjøttjegeren på korte hold.

Test av Norma Ecostrike

Norma har hatt kobberkula Kalahari på markedet en stund, men nå kommer de med Norma Ecostrike som er en kobberkule med ganske lik profil som førstnevnte bare med plasttupp.

To antiloper felt med Norma Ecostrike
29 SKUTTE DYR: Jeg har skutt mange dyr i Afrika, men aldri fått så korte fluktstrekninger som med Norma Ecostrike.
Norma Ecostrike

Kulevekt: 150grs/9,7g

Oppgitt hastighet: 860m/s

Målt hastighet i Blaser R8 med 58cm løp: 830m/s

Presisjon i Blaser R8 med gjennomsnitt 3x 3 skudd på 100m: 19mm

Pris: kr.43,95 pr stk.

Ecostrike fås foreløpig i disse kaliber og kulevekter: 7x65R 140grs, 7x64 140grs, 7mm Rem mag 140grs, 308 W 150grs, 30-06 150grs, 300 WSM 150grs, 300 Win mag 150grs, 8x57 IRS 160grs, 8x57 IS 160grs og 9,3x74R 230grs.

Importør: Norma AS

skala
6/6

Norma Ecostrike skal beholde bladflikene, mens Kalahari er konstruert for å miste bladflikene når kula trenger inn i viltet. Dette er kuler etter min smak og når jeg etter en tur i skytebenken får en gjennomsnittsamling av tre skudd så god som 19mm er jeg storfornøyd. 

Jeg har alltid vært begeistret for kobberkuler. Først og fremst gir de god inntrengning selv med mindre kulevekt og blir også lettere å skyte med på grunn av mindre rekyl. At de også får flatere kulebane er heller ingen ulempe.

MANGE KALIBRE: Ecostrike fås i en rekke kalibre.
MANGE KALIBRE: Ecostrike fås i en rekke kalibre.

Jeg testet Norma Ecostrike i 308 W. Patronene har en kulevekt på 150grs som er mye mer passende i dette kaliberet enn 180 grs som blir mye brukt. Med kobberkuler kan, eller må man, gå ned i vekt. Likevel får man bedre inntrengning enn med vanlig kulevekt og bly.

Norma Ecostrike ble dermed førstevalget til en jakt i Zimbabwe.

ELGOKSEN: Ecostrike er velegnet til å felle elgoksen.
ELGOKSEN: Ecostrike er velegnet til å felle elgoksen.

Jeg hadde ingen planer om hvilke dyretyper jeg skulle skyte i Zimbabwe så det kunne bli alt fra vortesvin til eland, som kan veie bortimot et tonn. Dermed er det viktig med god inntrengning, noe du får med disse kulene. Jeg skjøt 29 dyr med Norma Ecostrike. Selv 29 dyr med en kule er ikke nok til å ha bastante meninger, men den gode presisjonen til Ecostrike gjorde at jeg sammen med en fantastisk skytestokk og rifle/optikk kunne ta skuddsjanser som jeg ellers ikke ville tatt. 

Bushen var veldig tett i år så man måtte finne små åpninger å skyte gjennom. Også den gode inntrengningen kom godt med særlig på sebra, wildebeest og eland. 

Korte fluktstrekninger

Jeg har skutt mange dyr i Afrika med forskjellige kuler, men har aldri fått så korte fluktstrekninger som med Norma Ecostrike. 

Dette kan selvfølgelig være litt tilfeldig, men tidligere har jeg opplevd fluktstrekninger på 150-300m på flere wildebeest og sebra med gode treff både i 308W og 300 WM med andre kuler. Wildebeest og sebra er tøffe dyr som ofte ikke gir opp så fort.

En sebra har en levende vekt på ca 300-320kg og en wildebeest rundt 260kg. 

Med Norma Ecostrike ble en sebra skutt i brystet og sprang 70m og en annen fikk Ecostrike’n midt i bogen og sprang ”kun” 105m. 

To wildebeest ble skutt i brystet med Norma Ecostrike og sprang kun 42 og 45m. Dette er forholdsvis korte fluktstrekninger for disse dyrene etter mine tidligere erfaringer.

150 GRS: Denne kulevekten er mye mer passende i 308 W enn 180 grs. (over til v.)
150 GRS: Denne kulevekten er mye mer passende i 308 W enn 180 grs. (over til v.)

Perfekt ammunisjon

Også impala, med en levende vekt på ca. 75 kg, kan løpe et stykke med gode skudd. Nå ble mange impalaer skutt i bog/hals og da går de vanligvis rett ned, men den lengste fluktstrekningen var kun 60m på et dyr som ble skutt midt i bog og ut bak motsatt bog.

Tidligere har jeg fått fluktstrekninger på 150-200m med sånne skudd på Impala. Jeg fant igjen to kuler i Impala skutt inn bryst og fra en sebra og alle kulene hadde 99% retstvekt og en diameter på 13-14mm.

PLASTTUPP: Ecostrike har en ganske lik patronprofil som Kalahari, men har plasttupp.
PLASTTUPP: Ecostrike har en ganske lik patronprofil som Kalahari, men har plasttupp.
99 % RESTVEKT: Kuler fra Impala og sebra.
99 % RESTVEKT: Kuler fra Impala og sebra.

Til Afrikajakt hvor det kan bli store dyr som krever god inntrengningsevne eller mindre antiloper på lange hold som krever presise kuler med god ballistikk er dette perfekt ammunisjon. Vel å merke dersom riflen din er enig og skyter presist med den. 

Også til elgoksen her hjemme er Norma Ecostrike en ammunisjon som passer bra og kan anbefales.

VURDERING
Terningkast
PLUSS

Lett men god kule

God presisjon

God inntrengning

Flat kulebane.

MINUS

Ikke noe å bemerke

Test av Lapua Naturalis

Lapua Naturalis kom i 2002 som homogene kobberkuler i mer eller mindre tradisjonelle kulevekter. Lapua Naturalis har forandret seg lite når 3. generasjon nå overtar.

testskyting av Lapua Naturalis ammunisjon
GOD FART: I kaliber .300 Win Mag holder Lapua Naturalis lovet hastighet og vel så det: Oppgitt hastighet er 930 m/s mens vi målte den til 935 m/s.
Lapua Naturalis

Kule: Homogen, kobber

Kaliber: .224, .243, 6,5 mm, 7 mm, 30, 8 mm, .338 og 9,3 mm. 

Kulevekter: 3,2 gram/ 50 grains til 16,2 gram/ 250 grains.

Ballistisk koeffisient (BC): Fra 0,201 til 0,419

Pris: Fra kr 13,58 til 20,96

Leverandør: Magne Landrø AS

skala
6/6

Med kobberets lave egenvekt innebar 1. generasjon Naturalis uforholdsmessig lange kuler. Det ga igjen mindre hylsevolum og – i enkelte kalibre – problemer med stabiliseringen. Lapua Naturalis var også litt ekspansjonstreg på lengre hold. 

Disse forholdene tok Lapua tidlig tak i: 2. generasjon kom med en variant som fikk betegnelsen Naturalis LR (Long Range). Her var vekta redusert. Dette ga rom for mer hylsevolum, bedre stabilisering og høyere kulehastighet. Kula fikk også en mer strømlinjeformet fasong og bedre ekspensjons-egenskaper. Sammen med den økte hastigheten innebar dette en rettere kulebane og ekspansjonsvillighet på lengre hold.

Lapua-Naturalis-Kuler-2
Kaliber .30: Her er et eksempel på kulevariasjoner. Til venstre ser du ei 170 grs strømlinjeformet kule med spiss tupp og forholdsvis lang boat tail (3. gen). Ved siden av denne ei 180 grs kule med butt nese og uten boat tail. Nokså dårlige flygeegenskape

«Gode ballistiske egenskaper er ikke nødvendigvis det samme som griselange hold. Men bra BC gir fordeler på alle hold.»

Litt bedre på alt

Nå har vi altså fått en tredje generasjon Naturalis fra Lapua på bordet. Her finner vi ikke noe revolusjonerende i forhold til forrige generasjon. Det går mest på småting innen den produksjonstekniske verden. Men resultatet innebærer en liten vektjustering og bedre BC. 

Jeg testet den 170 grs .30-kula grundig forrige gang, og minst like grundig nå. Og jeg er saftig imponert. Jeg måtte kjøre den meget hardt for i det hele tatt å registrere noe vektreduksjon.

Lapua-Naturalis-Kuler-3
Kaliber 9,3 mm: Her er diverse kuler i 9,3 mm gjennom tre generasjoner. Fra venstre 220 grs, 222 grs, 250 grs (3. gen), 270 grs og 270 grs.

I kaliber .300 Win Mag holdt Lapua Naturalis lovet hastighet og vel så det (målt 935 m/s, oppgitt 930 m/s). Etter et treff i våte kataloger (med to tørre som nummer to og tre) med en anslagshastighet på 925 m/s, fant jeg kula i den åttende katalogen med en diameter på 14 mm og en restvekt på 92%. 

Fra en kaliber .308 har Lapua Naturalis en utgangsfart på 800 m/s, tilsvarende resultat hele 99,5% restvekt og diameter på 14,5 mm.

Lapua-Naturalis-Kuler-4
Hydraulikk: Kulespissen åpnes ved hjelp av det hydrauliske prinsippet. Plastventilen (pluggen) slås inn i hullet i kobbernesa. Dette skaper umiddelbart et stort trykk som igjen gir en rask ekspansjon av kula.

God ekspansjon

Ekspansjonsvilligheten skal du heller ikke være bekymret for: Jeg ladet ned anslagshastigheten til 510 m/s og fikk fremdeles en diameter på 13 mm. 

Ettersom ballistisk koeffisient i forrige versjon var .314, vil du havne på denne hastigheten ved om lag 470 meters hold med en .300 Win Mag og om lag 350 meter med en .308 Win. I tredje generasjon Lapua Naturalis har kula fått enda litt bedre BC (.354). Da har du en liten mulighet til å tøye kulebane og ekspansjonsvillighet ytterligere.

Ikke at jeg mener du skal våge deg på sånne avstander: Gode ballistiske egenskaper er ikke nødvendigvis det samme som griselange hold. Men bra BC gir fordeler på alle hold. Jeg bare nevner det.

JEGER tester rifleammunisjon og annet jakt- og våpenutstyr kontinuerlig. Med oss holder du deg alltid oppdatert.

Lapua-Naturalis-Kuler-5
Våte abonnenter: Av og til må kulefanget fornyes. Her reiser jeg med en kubikk vått papir.
VURDERING
Terningkast
PLUSS

Blyfritt alternativ

Høy restvekt

God ekspansjon

MINUS

Finner ingen minus her

Allerede abonnent?  Logg inn her

Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

Bladet JEGER er Norges største jaktblad og kommer ut 11 ganger per år. På jeger.no finner du tusenvis av jaktreportasjer, våpen- og andre utstyrstester, tips til hundehold og jaktnyheter.


Alle abonnement gir full tilgang til hele vårt digitale univers. Det inkluderer Jeger,

Terrengsykkel, Fri Flyt, Klatring, Landevei og UTE sine nettsider, app og e-magasin.

1 måned
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Jeger
Lavest månedspris
3 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Jeger
Lavest månedspris
12 måneder
Digital tilgang til 6 nettsider
Papirutgaver av Jeger
Lavest månedspris
Betal smartere med Klarna.

Abonnementene fornyes automatisk og kan sies opp når som helst, men senest før perioden utløper.

Abonnementet inkluderer også 500 øvingsoppgaver og tentamen til Jegerprøven. Med Jeger holder du deg oppdatert.

Les mer om våre abonnement

Har du spørsmål?

Vi svarer raskt på mail.