Billig treningsammunisjon – særlig patroner i normalkaliber som .308 Win, 6,5 x 55 og 30-06 – er lett å få tak i.  JEGER har hanket inn tjue treningspatroner fra kjente produsenter som Norma, Sako, Lapua, Sellier & Bellot i de populære kalibrene .308 og 6,5 for å teste presisjon og hastigheter.

Vi sammenligner treningsammunisjonen også på pris, for det er ikke sikkert at dyreste patron verken er mest presis eller påkrevd: