En hund som kan brukes på ettersøk er viktig under jakt. Jakter du på elg, hjort eller rådyr, er det påbudt å ha ettersøksavtale med en godkjent ettersøksekvipasje. Her kan du lese om hva som kreves for å gå offentlig ettersøk.

Regelverket for blodsporprøver og fersksporprøver er nylig endret. Her kan du lese mer om hvordan du kan få en godkjent ettersøkshund, og hva en ettersøksdommer ser etter på blodsporprøve

Når du og ettersøkshunden er godkjent som ettersøksekvipasje, er det viktig å holde ettersøkstreningen ved like. Her får du tips til hvordan du bør trene ettersøkshund.