Ifølge dagens regelverk skal hunden bestå både blod- og fersksporprøve for å bli offentlig godkjent som ettersøkshund. Men slik har det ikke alltid vært.

Det er bare noen få år siden at kravet ble endret til at begge prøver skal tas av alle typer hunder. Slik gjennomføres en fersksporprøve: