For dem som ønsker å gå ettersøk i kommunal regi på vilt som blir skadd i trafikken, kreves det noe mer utover vanlig offentlig ettersøksgodkjenning. La oss begynne med basiskravene og den grunnleggende godkjenningen som alle må gjennom.

For å kunne stille på blod- og fersksporprøver, må hunden være fylt ni måneder på prøvedagen samt at den er ID-merket. Både renrasede hunder og blandingshunder kan godkjennes som ettersøkshund.