Så selv om det i praksis vil være umulig å garantere seg mot skadeskyting i alle situasjoner, har dette også en klar sammenheng med jegerens holdninger, kunnskaper og ferdigheter. En god jeger legger naturlig nok vekt på å bli så god skytter som mulig, samtidig som han dermed lærer å kjenne sin egen begrensning, respekterer denne og avstår fra marginale skuddsjanser. 

Men uansett skyteferdigheter, er det viktig at jegeren kjenner til og er observant på fuglens atferd i og etter skuddet. En erfaren jeger registrerer som regel i skuddøyeblikket om det ble bom eller treff på grunn av dårlig avtrekk, for dårlig sving eller annet. Og selv om fuglen ikke viser umiddelbare skuddtegn, så må og bør alt påskutt vilt følges opp på forsvarlig måte. En tilsynelatende uskadet fugl kan etter en stund vise tydelige tegn på treff. I ekstreme tilfeller kan lettere skadet tiur være i stand til å fjerne seg såpass mye som en kilometer fra skuddstedet!