Jakttid gaupe: Gaupe kan jaktes på kvote fra 1. februar til 31. mars.

Jakttid bjørn: Lisensfellingsperioden på bjørn starter 21. august og varer til 15. oktober.

Jakttid ulv: Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember til 31. mai.

Jakttid jerv: Lisensfelling av jerv starter 10. september og slutter 15. februar.

I tillegg kan det åpnes for ekstraordinære uttak. Når Statens naturoppsyn (SNO) deltar, benytter SNO virkemidler som vanlige jegere ikke får bruke, som for eksempel helikopter.

Når det gjelder jerv, er det vanlig å legge ut et åte. Dette er en jaktform som krever en tålmodig jeger. Derfor har vi samlet gode råd for å lykkes med åtejakt.

Gaupa er det vanlig kvotejakt på. Av hunderaser som brukes på gaupejakt, er ulike støverraser, jämthund og laikarasene de vanligste.