Bjørn Nicolaysen fra Sannidal i Nedre Telemark er en av de mest sentrale aktørene i Vestmar & Bamble gaupejaktlag (VBG) som sokner til regionens sone G.

Han eier også russer støver Anna, en av distriktets beste gaupehunder.