Før følte jeg at jeg satt på flere svar om hvordan reven tenker og hvordan den oppfører seg. Desto mer jeg jakter, jo mer usikker blir jeg på mine tidligere konklusjoner. Jeg får jo mange erfaringer, men jeg ser også at de ulike dyrene oppfører seg ulikt.

Det sier revejeger Thorleif Thorsen. GPSen viser at haldenstøveren hans, Ayla, er 350 meter unna. Men vi kan ikke høre en lyd. Det hviler en enorm stillhet over det snødekte jordet, sitkagrantrærne som peker opp i den blå himmelen og det rullende landskapet.