Revejakt er en jaktform der mye med fordel kan planlegges i forkant. Det gjelder sporobservasjoner, kartlegging av hi, plassering av åte i terrenget, glugga du skal skyte ifra og generell kunnskap om revens vaner. Her får du også vite hva som er tillatt av åte.

Bruker du rifle, er nødvendig skytetrening helt avgjørende, da reven er et lite mål. Her får du flere gode råd.