Klager på gaupekvotene for 2022 er ferdig behandla

Samme dag som gaupejakta starter, varsler Klima- og miljødepartementet at de har ferdigbehandla fire klagesaker på gaupekvotene. Kvotene opprettholdes.

Sist oppdatert 1. februar 2022 kl 11.35
Gaupe løper gjennom skogen
Gaupekvotene opprettholdes i 2022, til tross for fire klagesaker. (Arkivfoto: Thomas Lindy Nissen)

Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2022. Dermed er det klart for gaupejakta som starter 1. februar. Det blir åpnet for jakt på 74 dyr i seks av de åtte rovviltregionene.

Fire vedtak om kvotejakt på gaupe i 2022 fattet av rovviltnemndene og Miljødirektoratet i regionene 1,2, 6 og 7/8 ble påklaget til Klima- og miljødepartementet. Departementet opprettholdt disse vedtakene.

– Gaupebestanden i Norge ligger i dag svært nært bestandsmålet nasjonalt. Det er åpnet for kvotejakt på 74 gauper i seks av åtte rovviltregioner. Det er ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4 og 5, der bestanden ligger under bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Kvotejakt i seks regioner

I følge Rovdata er det fra 2019 til 2021 registrert 55, 66,5 og 67 familiegrupper av gaupe i Norge. I 2021 tilsvarte det om lag 395 dyr, før jaktsesongen startet.

Bestandstallene viser at gaupebestanden de to siste årene har ligget svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året. Gaupejakta er eneste rovdyrjakt i Norge som forvaltes gjennom kvotejakt.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestandsmålet. Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe. Som tidligere år er det åpnet for kvotefri jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe for i region 7 og 8 i vinter. Det er ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4 og 5.

LES OGSÅ: Nordmørsjegerne knakk koden

Gaupekvoter 2022

I tabellen under finner du årets kvoter gaupejakta 2022 for de ulike rovviltregionene.

Bestandsmål (antall ungekull)

Antall ungekull 2021 (før jakt)

Jaktkvote (tall på dyr, hunndyr i parentes)

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder)

0

0

Kvotefri jakt

Region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder)

12

15,5

24 (7)

Region 3 (tidligere Oppland)

5

6

10 (4)

Region 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold

6

3

Ingen jakt

Region 5 (tidligere Hedmark)

10

8,5

Ingen jakt

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

12

18

33 (15)

Region 7 (Nordland)

10

10

4 (2)

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

6

3 (2)

Totalt for Norge

65

67

74 (30)

LES OGSÅ: Mener gaupekvoter feilfordeles

Publisert 1. februar 2022 kl 11.35
Sist oppdatert 1. februar 2022 kl 11.35
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue