Av de 20 rapporterte tilfellene er 12 ulv skutt under lisensjakta, 7 felt som skadedyr og én ulv påkjørt av bil, melder Statistisk Sentralbyrå i sin rapport over avgang av store rovdyr.

Fellingstillatelsen på ulv var i fjorårets jaktår satt til 47.

I jaktåret 2021/22 var antallet rapporterte felte ulver 38.

LES OGSÅ: Felte fire ulver på under et kvarter

Mer bjørn og færre jerv

Til tross for en fellingstillatelse på 9 bjørner, ble det kun skutt 3 bjørner under lisensjakta i forrige jaktår.

I tillegg til de tre fellingene under lisensjakta, ble 7 bjørner felt under skadefelling og 4 i nødverge. Det er én bjørn mer enn året før.

Under lisensjakta på jerv ble det felt 53 stykker, av en fellingstillatelse på 151. Det ble rapportert 60 fellinger av jerv i jaktåret 2021/22.

I jaktåret 2022/23 ble 35 jerv skutt under skadefelling og to omkom av andre årsaker. Det er rapportert ett tilfelle av ulovlig skutt jerv.