Stabil lisensfelling av jerv i 2021-2022

60 jerv er felt av jervejegerne i årets sesong, mens ytterligere 15 er tatt ut ved skadefelling eller omkommet av andre årsaker. Totaltallet er ganske likt for de siste tre jaktårene.

Sist oppdatert: 22. februar 2022 kl 10.36
jerv som spiser på dødt rådyr.
Lisensfellinga av jerv har i 2021-2022 gitt 60 fellinger, noe som er rekord for de siste fem årene. (Ill.foto)
Lesetid: 3 minutter

Totalt 75 jerver er belastet kvoten for lisensfelling av jerv i Norge denne vinteren. Spesielt i Innlandet har det vært et høyere uttak enn tidligere.

– Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Dette vil trolig bidra til å redusere tap av sau og tamrein kommende beitesesong, sier direktør Ellen i Miljødirektoratet.

75 dyr er imidlertid ingen stor oppgang i fellingstallet: De to foregående årene er totaltallet 74 (2020/2021) og 72 (2019/2020), der lisensjegerne har stått for henholdsvis 59 og 50 fellinger, mot altså 60 fellinger under årets rovdyrjakt.

LES OGSÅ: Tips til åtejakt på jerv

Fellingsstatistikk for jerv fordelt på lisensfelling, skadefelling og annen avgang.
Fellingsstatistikk for jerv fordelt på lisensfelling, skadefelling og annen avgang.

Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden mot Stortingets bestandsmål på 39 årlige ynglinger. Jervebestanden har de siste årene ligget betydelig over bestandsmålet, og i 2021 ble det påvist 60 ynglinger av jerv.

Betydelig innsats under lisensfelling

Lisensfellinga av jerv går fra 10. september til 15. februar. Da kan de som er registrert som lisensjegere jakte jerv i områder og innenfor kvoter som er fastsatt av rovviltnemndene.

Jervejakt er krevende og forutsetter en tålmodig jeger. Men økt kunnskap, erfaring og utvida rammer for jervejakta har nok bidratt positivt til effekten av lisensfelling.

– I en del områder er det en utfordring å få felt jerver. Det har vært lagt ned en betydelig innsats fra jegere og SNO for å få regulert bestanden ned mot bestandsmålet. Det er derfor positivt at lisensjegeres fellinger øker, i tråd med Stortingets målsetting, sier Hambro.

I årets lisensfellingsperiode er det særlig i region 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 6 (Trøndelag og Møre) at jegerne har lyktes med den ordinære lisensfellingen (henholdsvis 9, 22 og 16 fellinger). Det er også felt jerv i region 8 (Troms og Finnmark - 6 fellinger), 7 (Nordland - 6 fellinger) og 1 (Vestland - 1 felling).

LES OGSÅ: Da fjellets vandrer viste seg

Antall døde jerver fordelt per rovviltregion for de tre siste jaktår (2019-2022)
Antall døde jerver fordelt per rovviltregion for de tre siste jaktår (2019-2022)

Ekstraordinære uttak

I tillegg til lisensfelling har Miljødirektoratets feltpersonell Statens naturoppsyn felt jerv i noen områder. Dette er såkalte ekstraordinær skadefelling, der Miljødirektoratet etter eget initiativ feller på grunn av skadehistorikk eller betydelig fare for skade på beitedyr.

Med bakgrunn i de siste års erfaringer med slike ekstraordinære uttak om vinteren, ga Miljødirektoratet klarsginal til SNO tidligere i sesongen. Fra 8. november til 15. februar fatta Miljødirektoratet 16 vedtak om skadefellinger. I disse områdene felte SNO 7 dyr.

– I vinter har vær og føre før nyttår vært svært utfordrende i de fleste områder, så vi har fått lite effekt av å starte uttakene tidligere. Vi vil vurdere behovet for slike tidlige uttak til høsten igjen, sier Hambro.

Etter lisensfellingsperioden vurderer Miljødirektoratet behovet for ytterligere ekstraordinære uttak og etter hvert behov for hiuttak.

– Det er fortsatt aktuelt med felling av enkeltdyr i beiteprioritere områder, først og fremst i deler av region 6 og 8, men det kan også bli aktuelt i region 1. Videre vil vi som normalt følge overvåkingen av bestanden og vurdere eventuelle behov for hiuttak, sier Hambro til Miljødirektoratets nettsider.

LES OGSÅ: Frustrert over SNO-uttak under jervejakta

Publisert 22. februar 2022 kl 10.36
Sist oppdatert 22. februar 2022 kl 10.36
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen