Stig Are Gulla har skutt fire jerver, alle på åte. På spørsmål om hvordan han lykkes med jervjakta forteller han gjerne om sine erfaringer.

Sine første jerver skjøt Gulla fra familiens hytte, som ligger i et hyttefelt i skogsterreng. Fordelen her er at jerven er vant til menneskelig aktivitet og lukter.