JEGER følger utviklingen av skrantesyke i Norge, og hvilke konsekvenser dette får for jaktutøvelse. Foreløpig er det størst konsekvenser for villreinjakta, men det er uvisst om smitten kan spre seg til annet hjortevilt. Det er funnet smittet elg og hjort, men dette er en annen type skrantesyke.

Skrantesyke i Norge (også kalt skrantesjuke) er ikke samme type CWD som i Nord-Amerika.

Forskere tror at gevirgnaging kan ha vært en årsak til smitten i Nordfjella Sone 1. Foreløpig ser det ikke ut til at myndighetene vil gå inn for å utrydde all villrein på Hardangervidda.