Skrantesyke - CWD - alt du må vite om skrantesjuke

Skrantesyke, også kalt CWD, har blitt påvist i Norge. Villreinen i Nordfjella Sone 1 har blitt skutt ned. Ett dyr er påvist smittet på Hardangervidda.

JEGER følger utviklingen av skrantesyke i Norge, og hvilke konsekvenser dette får for jaktutøvelse. Foreløpig er det størst konsekvenser for villreinjakta, men det er uvisst om smitten kan spre seg til annet hjortevilt. Det er funnet smittet elg og hjort, men dette er en annen type skrantesyke.

Skrantesyke i Norge (også kalt skrantesjuke) er ikke samme type CWD som i Nord-Amerika.

Forskere tror at gevirgnaging kan ha vært en årsak til smitten i Nordfjella Sone 1. Foreløpig ser det ikke ut til at myndighetene vil gå inn for å utrydde all villrein på Hardangervidda.

SPRES: Skrantesyke spres seg hos viltlevende og oppdretsshjort i USA. (Foto: iStockphoto)
Flere tilfeller oppdages i nye områder

Skrantesyke sprer seg i USA

finsk spets jakthund jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Skrantesyke - forsker med hunder til sporing

Norsk professor: – Et stort usikkerhetsmoment

AVLYSER UTTAK: Regjeringen stanser den planlagte nedskytingen av villrein i vinter. Foto: Olav Strand/Nina
Regjeringen avfeier vinteruttak

Dropper nedskyting av villrein

SÅRBART: Villreinen på Hardangervidda er svært utsatt. Nå fortviler jegere over at et stort antall reinsbukker skal skytes ned for å stanse mulig smitte av skrantesyke. Foto: Ann Kristin Bakkane.
Skrantesyken på Hardangervidda

Vil skyte opptil 1000 reinsbukker

annonse
Er det skrantesyke på Hardangervidda?

Ja, det er påvist skrantesyke på Hardangervidda. Å skyte ned all villrein i Nordfjella Sone 1 har ikke hindret spredningen av smitten. Myndighetene vurderer nå hva de skal gjøre videre.

Hva er skrantesjuke?

Skrantesjuke er en prionsykdom som smitter gjennom munnen når et friskt dyr kommer i kontakt med for eksempel urin eller avføring fra et smittet dyr. Prionproteinene folder seg på feil måte og klumper seg sammen. Så vandrer de rundt i kroppen til det smittede dyret og setter seg i lymfesystemet og i hjernen. Forskningen viser at smitten overlever lenge i bakken.

Man tror også at gevirgnaging kan ha vært en årsak til spredningen av smitte i Nordfjella Sona 1. Ulike former for skrantesyke kan ramme flere typer hjortevilt, men det er uavklart hvor smittsom norsk CWD er.

Kan man spise kjøtt av dyr med skrantesyke?

Det finnes ingen forskning som tyder på at skrantesyke blant villrein, elg eller hjort i Norge smitter over til mennesker.

Men prionsykdommer har smittet fra dyr til menneske da storfe i Storbritannia utviklet kugalskap og mennesker som spiste kjøtt fra syke dyr. Menneskene utviklet Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Mattilsynet har som prinsipp at man ikke spiser kjøtt av syke dyr.

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen