JEGER følger også utviklen av skrantesyke i Norge, og hvilke konsekvenser dette får for jaktutvølesen. Foreløpig er det størst konsekvenser for villreinjakta, men smitten kan spre seg i større grad til andre hjortevilt. Det er funnet smittet elg og hjort.

Skrantesyka i Norge er ikke den samme som i Nord-Amerika.

Forskere tror at gevirgnaging kan ha vært en årsak til den voldsomme smitten i Nordfjella Sone 1. Foreløpig ser det ikke ut til at myndighetene vil gå inn for utryddelse av all villrein på Hardangervidda.